Lytt til tekst
SØK MENY

Prosjektområdet ytre Oslofjord

Fylkestinget skal oppnevne en representant med ett varamedlem til styringsgruppa. 

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Fredrik Tronhuus (H)       

Erik Holmelin (H)

Ansvarlig sektor: Regional