Lytt til tekst
SØK MENY

Skatteutvalget for Skatt sør

Det skal være ett folkevalgt skatteutvalg for hvert skattekontor, jfr. Skattebetalingsforskriften § 15-1, tredje ledd. Hvert fylkesting skal oppnevne sine medlemmer og ett varamedlem til skatteutvalget. Vestfold fylkeskommune skal til skatteutvalg i Skatt sør velge 2 medlemmer og ett varamedlem.

For valgperioden 2016 – 2019 er følgende representant valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Dag N. Kristoffersen (V)

Vidar Andersen (FrP)

Kari Asmyhr (AP) 

 

Ansvarlig sektor: Stab/kommunikasjon