Verdiskaping Vestfold

Det velges tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Verdiskaping Vestfold er det regionale partnerskapet i Vestfold. I perioden 2011-2015 er fylkeskommunens valgte medlemmer i Verdiskapning Vestfold fylkesordfører, varaordfører og opposisjonsleder. Det gjøres oppmerksom på at i valgperioden 2015-2019 er opprettet et eget hovedutvalg for klima, energi og næring

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Rune Hogsnes (H)

Ellen Eriksen (Frp)

Lene Westgaard-Halle (H)

Kåre Pettersen (V)

Harald Moskvil (Mdg)

Arve Høiberg (Ap)

Ansvarlig sektor: Regional