Lytt til tekst
SØK MENY

Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (VIKS)

Fylkestinget oppnevner ett styremedlem fra kontrollutvalget og ett personlig varamedlem.

Styret velger selv leder og nestleder.

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Heidi Ørnlo (Ap)

Øyvind Oppegård (Krf)

Ansvarlig sektor: Stab/økonomi