Lytt til tekst
SØK MENY

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget består av 17 medlemmer og varamedlemmer. Administrasjonsutvalget er fylkeskommunens hovedutvalg i saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjonsutvalget er også fylkeskommunens likestillingsutvalg

Fylkesutvalgets medlemmer går inn som de folkevalgte medlemmer av administrasjonsutvalget. Varamedlemmene til administrasjonsutvalget er de samme som er oppnevnt som varamedlemmer til fylkesutvalget. Arbeidstakerorganisasjonene utpeker 4 medlemmer og 4 varamedlemmer av og blant de ansatte for 2 år av gangen, jfr. kommunelovens §25 og kommunal Hovedavtale del B, §4.

Administrasjonsutvalgets representanter 2015-2019:

Rune Hogsnes (H)

Fylkesordfører
Telefon: 916 33 552

Hogsnes ble valgt inn i fylkestinget i Vestfold i 2011, og tok etter valget i 2015 over som fylkesordfører i Vestfold. Bor i Tønsberg.

Frode G. Hestnes (FrP)

Leder i Hovedutvalg for utdanning - Gruppeleder
Telefon: 924 45 529

Bor i Re

Fredrik Tronhuus (H)

Telefon: 414 37 340

Bor i Færder

Liv Margit Karto (H)

Gruppeleder
Telefon: 902 73 077

Bor i Sandefjord

Ellen Eriksen (FrP)

Leder i Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse
Telefon: 952 24 229

Bor i Tønsberg

Arve Høiberg (AP)

Opposisjonsleder - Gruppeleder
Telefon: 941 59 115

Bor i Horten

Liselotte Aune Lee (AP)

Telefon: 950 24 333

Bor i Tønsberg

Karl Einar Haslestad (AP)

Telefon: 920 51 150

Bor i Sande

Trude Viola Antonsen (AP)

Telefon: 988 50 026

Bor i Re

Nell Gaalaas-Hansen (SV)

Gruppeleder
Telefon: 922 99 465

Bor i Horten

Kathrine Kleveland (SP)

Gruppeleder
Telefon: 928 25 162

Bor i Holmestrand

Kåre Pettersen (V)

Fylkesvaraordfører - Gruppeleder
Telefon: 990 22 385

Bor i Tønsberg 

Hans Hilding Hønsvall (KrF)

Leder i Hovedutvalg for samferdsel og areal - Gruppeleder
Telefon: 975 37 970

Bor i Sandefjord

Ansattrepresentanter

Monica Hansen (Ansattesrepresentant) - monicah1(at)vfk.no

Mette Loddengaard-Moe (Ansattesrepresentant) -  mettem(at)vfk.no

Sven Erik Gunnerød (Ansattesrepresentant) - sveng(at)vfk.no

Henning Wold (Ansattesrepresentant) - henningw(at)vfk.no

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for Administrasjonsutvalget 2015-2019