Lytt til tekst
SØK MENY

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse

Hovedutvalget behandler saker om kultur, internasjonalt kultursamarbeid, spillemidler til investeringstiltak på kulturområdet/kulturbygg, folkehelse, trygge lokalsamfunn, tannhelse og budsjett og økonomiplan innenfor fagområdet.

Hovedutvalget innstiller i saker om fylkesdelplaner og andre planer innenfor fagområdet.

Medlemmer av Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse 2015-2019:

Ellen Eriksen (FrP)

Leder i Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse
Telefon: 952 24 229

Bor i Tønsberg

Erik Holmelin (H)

Telefon: 970 23 652

Bor i Færder

Andreas Reitan (H)

Telefon: 913 72 118

Bor i Holmestrand

Lissbeth Sundby (H)

Telefon: 934 94 281

Bor i Færder

Jan Erik Nærsnes (H)

Leder i Hovedutvalg for klima, energi og næring
Telefon: 404 07 870

Bor i Horten 

Kathrine Kleveland (SP)

Gruppeleder
Telefon: 928 25 162

Bor i Holmestrand

Trude Viola Antonsen (AP)

Telefon: 988 50 026

Bor i Re

Martin Bast Sørsdal (AP)

Telefon: 922 96 240

Bor i Sandefjord

Arve Høiberg (AP)

Opposisjonsleder - Gruppeleder
Telefon: 941 59 115

Bor i Horten

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse 2015-2019