Hovedutvalg for utdanning

Hovedutvalg for utdanning behandler saker om videregående skoler (offentlige og private), voksenopplæring, andre skoler underlagt fylkeskommunen og budsjett og økonomiplan innenfor fagområdet.

Hovedutvalget innstiller i saker om fylkesdelplaner og andre planer innenfor fagområdet, kvalitetsutvikling i skolen og oppgaver knyttet til fagskoleutdanning.

Hovedutvalget har 11 medlemmer, valgt av fylkestinget.

Medlemmer av Hovedutvalg for utdanning 2015-2019:

Frode G. Hestnes (FrP)

Leder i Hovedutvalg for utdanning - Gruppeleder
Telefon: 924 45 529

Lina Bringsli (KrF)

Telefon: 926 08 921

Adresse: Årholtveien 25, 3160 Stokke

Lasse Berntzen (H)

Telefon: 922 09 217

Adresse: Grefsrudveien 21, 3080 Holmestrand

Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP)

Telefon: 976 65 324

Adresse: Lilaasveien 19D, 3188 Horten / Hagegata 46A, 0653 Oslo

Elisabeth Aspaas Runsjø (H)

Telefon: 481 12 759

Nell Gaalaas-Hansen (SV)

Gruppeleder
Telefon: 922 99 465

Adresse: Lerkestien 4 A, 3188 Horten

Truls Vasvik (AP)

Telefon: 977 17 566

Ole Henrik Augestad (AP)

Telefon: 916 68 531

Adresse: Hareveien 5, 3215 Sandefjord

Brit Wenche Carlsen (AP)

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for Hovedutvalg for utdanning 2015-2019