Lytt til tekst
SØK MENY

Hovedutvalg for utdanning

Hovedutvalg for utdanning behandler saker om videregående skoler (offentlige og private), voksenopplæring, andre skoler underlagt fylkeskommunen og budsjett og økonomiplan innenfor fagområdet.

Hovedutvalget innstiller i saker om fylkesdelplaner og andre planer innenfor fagområdet, kvalitetsutvikling i skolen og oppgaver knyttet til fagskoleutdanning.

Hovedutvalget har 11 medlemmer, valgt av fylkestinget.

Medlemmer av Hovedutvalg for utdanning 2015-2019:

Frode G. Hestnes (FrP)

Leder i Hovedutvalg for utdanning - Gruppeleder
Telefon: 924 45 529

Bor i Re

Lina Bringsli (KrF)

Telefon: 926 08 921

Bor i Sandefjord

Lasse Berntzen (H)

Telefon: 922 09 217

Bor i Holmestrand

Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP)

Telefon: 976 65 324

Bor i Horten 

Elisabeth Aspaas Runsjø (H)

Telefon: 481 12 759

Bor i Sandefjord

Nell Gaalaas-Hansen (SV)

Gruppeleder
Telefon: 922 99 465

Bor i Horten

Truls Vasvik (AP)

Telefon: 977 17 566

Bor i Larvik

Ole Henrik Augestad (AP)

Telefon: 916 68 531

Bor i Sandefjord

Brit Wenche Carlsen (AP)

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for Hovedutvalg for utdanning 2015-2019