Lytt til tekst
SØK MENY

Vestfold eldreråd

I hver fylkeskommune skal det være et eldreråd som skal velges av fylkestinget for valgperioden. Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre. Eldrerådet kan også selv ta opp saker som gjelder eldre i fylket.

Vestfold eldreråds medlemmer 2015 - 2019:

1. Hanna Therese Berg, leder (Norsk Pensjonistforbund)

2. Erik Holmelin (H)

3. Trude Viola Antonsen (AP)

4. Andreas Schytte-Larssen, nestleder (Fagforbundet)

5. Hugo Drewsen (Fagforbundet)

6. Wenche Storli (Fagforbundet)

7. Tor Dahl (Norsk Pensjonistforbund)

8. Else Beate Dignes (Norsk pensjonistforening)

9. Arild Alfredsen (Utdanningsforbundet)

Politiske møter

Her finner du en oversikt over politiske møter og saksdokumenter

Møter og sakspapirer

Søk i gamle saker

Web-TV

Fellesnemnda (vtfylke.no)