Lytt til tekst
SØK MENY

Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede

Gå direkte til

Råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det gjelder blant annet atkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Råd for funksjonshemmede kan selv ta opp saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Organisering

For perioden 2015-2019 skal rådet bestå av:

 • 2 representanter fra fylkestinget, ett medlem fra posisjon og ett medlem fra opposisjon
 • 3  representanter fra FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon )
 • 3 representanter fra SAFO (Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner )
 • Fylkestinget oppnevner medlemmer etter forslag fra organisasjonene, jf lovens § 6 og fylkeskommunens reglement § 2.

Medlemmer

 Medlemmer av Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 2015 - 2019:

 1. Kåre Pettersen (V) leder
 2. Nell Gaalaas-Hansen (SV)
 3. Karin Hanson (FFO)
 4. Liv Sannum (FFO)
 5. Toril Kvaale Eriksen (SAFO)
 6. Harald Off (SAFO)
 7. Leif Larsen (SAFO)
 8. Merete Bergan (FFO)     

Politiske møter

Her finner du en oversikt over politiske møter og saksdokumenter

Møter og sakspapirer

Søk i gamle saker

Web-TV

Fellesnemnda (vtfylke.no)

Veileder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet en veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?