Lytt til tekst
SØK MENY

Kart

Gå direkte til

Noen deler av dette kunnskapsgrunnlaget oppdateres kontinuerlig, mens andre utarbeides i forbindelse med spesifikke planarbeider.

Her finner du viktige kart som legges til grunn for fylkeskommunens arbeid. Kartene er dynamiske og interaktive og er satt sammen av kartlag utarbeidet både av Vestfold fylkeskommune og andre parter i Norge Digitalt-samarbeidet.
 
 Plankart for RPBA

Åpne kartprosjektet med mulighet til å se plankartet sammen med temakartene og områdevis konsekvensutredning som inngikk i beslutningsgrunnlaget her (arcgis.com)

Lenke til oversikt over kommunenes kartportaler (planportal.no)

Les mer om planen her

Landbruksklassifisering


Kartet klassifiserer både dyrka mark og utmark som A, B eller C. I tillegg er dyrkbar mark i skog og myr vist på kartet. Klassifiseringskriteriene ble revidert i desember 2013. Kartene under er basert på de nye kriteriene.

Åpne kartprosjektet for landbruksklassifisering her (arcgis.com)

Klassifisering av grønnstruktur

Kartet er en syntese av tre underliggende klassifiseringskart; henholdsvis rekreasjon, natur og landskap. Metoden og kriteriene som ligger til grunn for klassifisering av arealene i de mer temaspesifikke kartene og syntese-kartet, er beskrevet i egen metoderapport.

Åpne kartprosjektet. For å få opp grønnstruktur-områdene må en under content åpne RPBA-rullegardinen, huke av på temakart og på regional grønnstruktur.

 Kulturmiljø

Alle kulturmiljøene er regionalt og nasjonalt viktige. Kulturmiljøene inneholder både gamle og yngre kulturminner. Noen har også internasjonal verneverdi. De er representative for kulturminnene i fylket.  

Åpne kartprosjektet med et interaktivt kart med oversikt over alle kulturmiljøene (arcgis.com).

Klikk på kulturmiljøene for mer informasjon om dem. Og klikk på bildet som dukker opp, for å komme til nettsider med ytterligere informasjon

 Gang-, sykkel -, kollektivbyen

Kartet angir sentralitet med utgangspunkt i fylkets senterstruktur, stigningsavhengig sykkeltid, samt eksisterende kollektivtilbud.

Åpne kartprosjektet for gang-, sykkel-, kollektivbyen (arcgis.com)

Kartet holdes ikke oppdatert i forhold til eventuelle endringer i rutetilbudet

Stormflo

I forbindelse med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk er det utarbeidet et temakart for stormflo i år 2100. Dette aktsomhetskartet er tilgjengelig her.

Last ned metodedokumentasjon her (pdf).

Åpne kartprosjektet for stormflo her (arcgis.com)

Flom

I forbindelse med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk er det utarbeidet et temakart for flom. Dette aktsomhetskartet er tilgjengelig her.

Last ned dokumentasjon her (pdf).

Åpne kartprosjektet for flom her (arcgis.com)

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?