Lytt til tekst
SØK MENY

Nettverk og seminarer

Gå direkte til

Her ligger informasjon om de ulike nettverkene som sorterer under arealplan og planlegging. Lenker til presentasjoner fra seminarer og nettverksmøter.

Plannettverk Vestfold

Plannettverket er møtested for planleggere, barnerepresentanter og andre planansvarlige i de kommunale administrasjonene i Vestfold.

Plannettverket er en arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving. Fylkeskommunen arrangerer omlag fire samlinger per år.


Plannettverk 2018


11. Oktober 2018

Sted: Rådhuset, Sandefjord

Hovedtema: Fortetting

Presentasjoner

2. Sandefjord Plannettverket.pdf

Innledning Tor Steinar - Velkommen til Sandefjord.pdf

Bevaringsplakat.pdf

Cathrine- Fortetting Tønsberg.pdf

Ellen- Fra regional plan tl kommuneplan og sentrumsplan.pdf

Fortetting Stokke.pdf

Ny kommuneplan Sandefjord.pdf

Oppgavene.pdf

sandefjord fortetting Dag.pdf


Plannettverk 2017

 

Plannettverk 2017

14. juni 2017

Byer i endring. Horten kommune - kommunestyresalen
Presentasjoner


11. mai 2017

Fagdag: Universell utforming
Presentasjoner

 

9. februar 2017

Sted: Fylkeshuset - Skiringssal

Helhetlig boligplanlegging: hvordan skape gode boliger for alle? 

                      

Planforum

I regionalt planforum behandles konkrete regionale og kommunale planer på ulike stadier av prosessen. I forumet skal statlige, regionale og kommunale interesser gjøres synlig og søkes samordnet.

Vestfold fylkeskommune har ledelsen og er sekretariat for regionalt planforum. Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle sak, skal delta. Andre representanter for berørte interesser kan delta i planforumets møter.

Fylkesmannen i Vestfold og Statens vegvesen Region sør er faste delteakere i regionalt planforum. Mattilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat møter ved aktuelle planer. Andre offentlige organer innkalles etter behov.

Mål for regionalt planforum:

  • Forumet skal være et samarbeidsorgan for å effektivisere saksbehandlingen, gi større forutsigbarhet og minske konfliktnivået knyttet til regionale og kommunale planer i Vestfold
  • Bidra til større forståelse for nivåenes ulike bakgrunn og syn
  • Formidle nasjonale og regionale bestemmelser og retningslinjer
  • Stimulere til en større grad av harmonisering av planer mellom kommunene og mot regionale planer
  • Gi grunnlag for utvikling av felles synspunkter mellom de regionale myndigheter i høringsuttalelser

 Møteplan høsten 2018 (datoer kommer)

Måned

Dato

Dato

Dato

August

 

 

 

September

 

 

 

Oktober

 

 

 

November

 

 

 

Desember

 

   
Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?