Lytt til tekst
SØK MENY

Folkehelse

Seksjon Folkehelse i Vestfold fylkeskommune har ansvar både for forvaltningsoppgaver og utvikling på folkehelseområdet.

Seksjonens arbeid har som overordnet mål å minske sosiale helseforskjeller i Vestfold.

Regional plan for folkehelse på høring

Regional plan for folkehelse i Vestfold 2018-2030 og Regional plan for bærekraftig arealpolitikk ligger ute på høring fra 3. juli. Høringsfristen er 1. oktober 2018. Her finner du alle høringsdokumentene.

Store prosjekter

  • Oversiktsdokument over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer - Vi i Vestfold
  • Folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel i Vestfold 2015 - formidling og analyser
  • Trygge lokalsamfunn
  • Prosjekt Nærmiljø

I samarbeid med kommuner, organisasjoner og statlige organ utvikler vi tiltak og prosjekter.

Viktige verktøy 

  • Regional plan for folkehelse med handlingsprogram
  • Arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
  • Partnerskapssamarbeid og folkehelsenettverket

Gode lokalsamfunn

Bli med på Nærmiljøkonferansen 21. og 22. november 2018!

Kontakt

Rune Kippersund

Folkehelsesjef

Send e-post

Tlf: 33 34 40 71 / 90 25 04 52