Lytt til tekst
SØK MENY

Ungdommens stemme - Youth Voices

Ungdommens stemme bidrar til å styrke ungdommenens medvirkning i den regionale planleggingen. Prosjektet baserer seg på Ungdata og kvalitative undersøkelser for å utvikle en best mulig kunnskap om ungdom.

Ungdomsmedvirkning er et høyt prioritert satsingsområde i Vestfold fylkeskommune. Skal man lykkes med å involvere ungdommer i større grad i dag, må arbeidsmåtene utvikles. Erfaringer med ungdommens stemme i Ungdataarbeidet spiller en sentral rolle.

Ungdommens stemme er knyttet til et  internasjonalt samarbeid.

Video fra konferansen Ung i Vestfold 2017: Jeg ser deg. Ungdommens stemme

Information in English

If you need this information in English, please select English in the language toolbar on top of the page. All content will be translated.