Lytt til tekst
SØK MENY

Forskning og innovasjon

Gå direkte til

 

Forskning
Fylkeskommunen anvender i økende grad forskningsbasert kunnskap, og er oppdragsgiver for forskningsmiljøer og medansvarlig for kompetanseutvikling på ulike fagområder.

Oslofjordfondet

Vestfold fylkeskommune er medeier og deltaker i det regionale forskningsfondet Oslofjordfondet. Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Fondsregionene får tildelt midler fra Kunnskskapsdepartementet på grunnlag av bevilgninger vedtatt av Stortinget.

Oslofjordfondet består av fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold, og har som hovedvisjon at FoU-arbeid skal styrke kunnskapsutviklingen, verdiskapingen og mulighetene for en bærekraftig utvikling av hele regionen. Oslofjordfondet finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlige institusjoner.

 

Innovasjon
Fylkeskommunen bidrar til innovasjon på flere måter, ved utvikling av virkemidler, som støttespiller, nettverksbygger og tjenestetilbyder. I tillegg gis det økonomisk støtte til ulike programmer og prosjekter.

Forregion Vestfold

FORREGION Vestfold er et treårig prosjekt der bedrifter og forskere jobber sammen for øke forskning, innovasjon og verdiskaping i næringslivet, og for å utvikle ny kunnskap om hvilke former for slikt samarbeid som er mest innovasjonsfremmende. Prosjektet eies av Verdiskaping Vestfold (VSV) og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er juridisk kontraktspartner på vegne av partnerskapet.

Gå til Forreregion Vestfold sin hjemmeside

Innovasjon Norge Buskerud, Vestfold og Telemark

Fylkeskommunen er premissgiver, bestiller og medeier i Innovasjon Norge. En viktig oppgave er å bidra til samordning, og samvirke mellom virkemidlene i fylket.

Gå til Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Innovative anskaffelser - program for leverandørutvikling

Fylkeskommunen deltar i den nasjonale satingen på innovative anskaffelser. Vestfold, Telemark og Buskerud fylkeskommuner er partnere i det regionale programmet for leverandørutvikling, et prosjekt som varer ut 2019. 

Gå til Program for leverandørutvikling

 

Andre eksterne lenker

Norges forskningsråd

Siva- Selskapet for industrivekst SF

Enova

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?