Lytt til tekst
SØK MENY

Fylkesbiblioteket

Vestfold fylkesbibliotek er en pådriver for bibliotekutvikling i Vestfold.

Biblioteksektoren står ovenfor mange utfordringer. Utviklingen fra bøker til nettbasert informasjon og opplevelsesformidling skaper nye oppgaver for bibliotekene. Funksjon som møteplass og arena for kultur- og litteraturopplevelser er like viktig som tradisjonell utlånsvirksomhet. Bibliotekene skal fungere som en kulturformidler og læringsarena for alle grupper i samfunnet. Bibliotekene må være både robuste og omstillingsdyktige.

Vestfold fylkesbibliotek har ansvar for bibliotekutvikling i fylket. I samarbeid med folkebibliotekene i Vestfold har vi utarbeidet en bibliotekplan som styrer bibliotekutviklingen i perioden 2019-2022. Dette er den tredje bibliotekplanen i rekken. Vi jobber sammen med bibliotekene om prosjekter og utviklingsarbeid, koordinerer samdriftsløsninger og er en stor leverandør av kurs og kompetansehevende tiltak til ansatte i folke- og skolebibliotek i Vestfold.

  • Vi tilbyr kurs og seminar hvert år innenfor litteratur og formidling, synliggjøring, informasjons- og veiledningskompetanse og bibliotek- og ledelsesutvikling. 
  • Vi jobber med utviklingsprosjekter og støtter prosjekter som bibliotekene selv setter i gang.
  • Vi koordinerer løsninger som letter arbeidet for bibliotekene som transportordningen, utlån av e-bøker og felles nettsider (vestfoldbibliotekene.no). 
  • Sammen med folkebibliotekene i Vestfold har vi utarbeidet Bibliotekplan Vestfold 2019-2022 som skal sikre en systematisk bibliotekutviklingen i fylket i perioden.

(Foto: Bård Gudim)

Kontakt

Mette Kristin Gjerdrum

Fylkesbiblioteksjef

Send e-post

Tlf: 928 55 673

Kontakt

Vigdis Gjelstad Jakobsen

Rådgiver bibliotekutvikling

Send e-post

Tlf:971 59 939

Kontakt

Pernilla Slotte Hjermann

Rådgiver 

Sende e-post

Tlf: 454 72 653

Kontakt

Aase Wivestad

Rådgiver

Send e-post

Tlf: 959 47 525

Kontakt

Steinar Engeland

Rådgiver

Send e-post

Tlf: 409 14 171

Kontakt

Anita Hvarnes Evensen

Rådgiver

Sende e-post

Tlf: 988 09 982