Lytt til tekst
SØK MENY

Fylkesbiblioteket

Vestfold fylkesbibliotek er en pådriver for bibliotekutvikling i Vestfold.

Biblioteksektoren står ovenfor mange utfordringer. Utviklingen fra bøker til nettbasert informasjon og opplevelsesformidling skaper nye oppgaver for bibliotekene. Funksjon som møteplass er like viktig som tradisjonell utlånsvirksomhet. Bibliotekene skal fungere som en kulturformidler og læringsarena for alle grupper i samfunnet. Bibliotekene må være både robuste og omstillingsdyktige.

Vestfold fylkesbibliotek har ansvar for bibliotekutvikling i fylket. I samarbeid med folkebibliotekene i Vestfold har vi utarbeidet en bibliotekplan som styrer bibliotekutviklingen i perioden 2015-2018. Vi jobber sammen med bibliotekene om prosjekter og utviklingsarbeid, koordinerer samdriftsløsninger og er en stor leverandør av kurs og kompetansehevende tiltak til ansatte i folke- og skolebibliotek i Vestfold.

  • Vi tilbyr kurs og seminar hvert år innenfor litteratur og formidling, synliggjøring, informasjons- og veiledingskompetanse og bibliotek- og ledelsesutvikling. 
  • Vi jobber med utviklingsprosjekter og støtter prosjekter som bibliotekene selv setter i gang.
  • Vi koordinerer løsninger som letter arbeidet for bibliotekene som transportordningen, utlån av e-bøker og felles nettsider (vestfoldbibliotekene.no). 
  • Sammen med folkebibliotekene i Vestfold har vi utarbeidet Bibliotekplan Vestfold 2015-2018 som styrer bibliotekutviklingen i fylket i perioden.

Vestfold fylkesbibliotek er en virksomhet i kultursektoren i Vestfold fylkeskommune. Våre fokusområder og målsettinger er beskrevet i plandokumentet Strategisk kultur- og idrettsplan 2015-2018.

(Foto: Bård Gudim)

Kontakt

Mette Kristin Gjerdrum

Fylkesbiblioteksjef

Send e-post

Tlf: 928 55 673

Kontakt

Vigdis Gjelstad Jakobsen

Rådgiver bibliotekutvikling

Send e-post

Tlf:971 59 939

Kontakt

Pernilla Slotte Hjermann

Rådgiver 

Sende e-post

Tlf: 454 72 653

Kontakt

Aase Wivestad

Rådgiver

Send e-post

Tlf: 959 47 525

Kontakt

Steinar Engeland

Rådgiver

Send e-post

Tlf: 409 14 171

Kontakt

Anita Hvarnes Evensen

Rådgiver

Sende e-post

Tlf: 988 09 982

Kontakt

Hege Kristine Nøklegård

Konsulent

Send e-post

Tlf: 936 41 699