Lytt til tekst
SØK MENY

23 offentlige ting

Gå direkte til

«23 offentlige ting» – nettbasert kurs i offentlige digitale tjenester

kvinne skriver på tastatur

Fylkesbibliotekene i Buskerud, Vestfold og Akershus fikk støtte fra Nasjonalbiblioteket for å utvikle et kurs i offentlige digitale tjenester for folkebibliotekene i Norge.

Målet med kurset er å gi deltakerne et bedre grunnlag i å veilede bibliotekets brukere i offentlige tjenester på nett. Bibliotekene vil kunne bidra til å gi kommunens innbyggere bedre innsikt i de offentlige tjenestene som finnes digitalt, tjenester som det offentlige ønsker at alle i utgangspunktet skal kunne bruke. Bibliotekene vil da bli viktige bidragsytere til digitalt førstevalg. Kursopplegget ble utviklet som et nettbasert kurs med 23 leksjoner og ble gjennomført i de tre fylkene høsten 2016. Leksjonene ligger åpent tilgjengelig flere steder:

Åpne nettkurs i to versjoner: et selvstudium og et lærerbasert kurs.
23 offentlige ting i HIOAs Bokskapet   
23 offentlige ting i KS læring

Bakgrunnen for prosjektet

Digitalisering av offentlige tjenester:
Det offentlige Norge har et uttalt mål å digitalisere flere av sine offentlige tjenester, og bibliotekene er naturlige steder for innbyggerne å henvende seg for hjelp og støtte.

I Stortingsmelding 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet presenterer regjeringen sine mål og prioriteringer i IKT-politikken og den peker på folkebibliotekene som en naturlig aktør for å sikre digital kompetanse. Regjeringen skriver at de vil: "Legge til rette for at folkebibliotekene får en sentral rolle i arbeidet med å gi befolkningen et bedre veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse. "

Regjeringens program Digidel : «Programmet skal bidra til bedre formidling av opplæringstiltak slik at beste praksis gjøres tilgjengelig for alle de kommunale bibliotekene og andre opplæringsinstitusjoner som ønsker å bruke disse. I dag finnes det mange gode lokale opplæringstiltak men få av disse er delt og tatt i bruk av andre kommunale biblioteker i landet.»

Bibliotekfeltet benytter e-læring til kompetanseutvikling på ulike områder. Et opplegg som har vært brukt i ulike varianter er “23-ting”. I Norge har tilsammen nærmere 1000 ansatte i arkiv, -bibliotek- og museumssektoren deltatt på ulike varianter av kursopplegget med utgangspunkt i den norske varianten 23 ting om web 2.0. Senere har Vestfold fylkesbibliotek tilpasset modellen til et eget kurs om mobile teknologier - 23 mobile ting

Kontaktpersoner for «23 offentlige ting» i fylkesbibliotekene:

Akershus: Cathrine Undhjem
Vestfold: Anita Hvarnes Evensen
Buskerud: Jannicke Røgler

Kontakt

Anita Hvarnes Evensen

Rådgiver

Sende e-post

Tlf: 988 09 982

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?