Lytt til tekst
SØK MENY

Avsluttede prosjekter

Gå direkte til

23 offentlige ting - nettkurs i offentlige digitale tjenester

Fylkesbibliotekene i Buskerud, Akershus og Vestfold utviklet nettbasert kurs i offentlige digitale tjenester. Det ble gjennomført kurs i de tre fylkene i 2016, og kurset har siden blitt gjennomført i mange andre fylker og har nådd utover biblioteksektoren. 

Sluttrapport for prosjektet 23 offentlige ting.

Fem på Vestfoldbibliotekene Nord

Prosjektet "Fem på Vestfoldbibliotekene Nord" handlet om arenautvikling for bibliotekene i Sande, Holmestrand, Hof, Re og Svelvik.

Sluttrapport for prosjektet "Fem på Vestfoldbibliotekene Nord".

Ta Plass!

Prosjektet Ta Plass! hadde som mål å revitalisere tilbudet til 10-13-åringene i bibliotekene ved å ta i bruk ny formidling på bibliotekenes Smartboardtavler. Bibliotekene Re, Horten, Holmestrand og Tønsberg og Nøtterøy ønsket å løfte fram bibliotekene som møteplasser og kunnskaps- og kulturarenaer for de unge, blant annet ved brukermedvirkning og bruk av Smartboards til aktiv og interaktiv formidling.

Sluttrapport for Prosjektet Ta Plass!

Litteraturhus Vestfold

Bibliotekene i Horten, Tønsberg og Nøtterøy, Sandefjord og Larvik ble i perioden 2013-2015 styrket som arena for debatt og samfunnsspørsmål gjennom prosjektet Litteraturhus Vestfold. Målet var å tilby publikum relevante og attraktive arrangementer som kan bidra til å øke det lokale engasjementet rundt debatt og litterære arrangementer og å bygge opp bibliotekene til å være lokale kraftsentra og naturlige samarbeidspartnere i Vestfold når det gjelder litteratur og debatt. Vestfold fylkesbibliotek koordinerte og ledet prosjektet. Prosjektet fikk fra Nasjonalbiblioteket.

Lenke til Litteraturhusbibliotekenes blogg

"Rom for flere"

Gjennom prosjektet Litteraturhus Vestfold har bibliotekene erfart at det settes nye krav til bibliotekrommet. Dette har ført til et eget prosjekt kalt "Rom for flere", hvor bibliotekrommet til rettelegges for flere møteplasspunkter og en arena som kan romme folkemøter. Bibliotekene omformes med tanke på ordskifte og samfunnsdebatt, og det skapes en profesjonell helhet i forhold til rom, lyssetting, trender og eksisterende interiør.

Merkevare Vestfoldbibliotekene

Merkevare Vestfoldbibliotekene var et treårig evalueringsprosjekt med fokus på evaluering og effektmåling av arbeidet med merkevaren Vestfoldbibliotekene. Bakgrunnen for prosjektet var realiseringen av den første regionale planen for folkebibliotekene i Vestfold: Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 og fokusområde Det synlige bibliotek.

Det praktiske synliggjøringsarbeidet for Vestfoldbibliotekene har hatt følgende mål:

Gjøre bibliotekene mer synlige
Øke besøket totalt i Vestfoldbibliotekene
Skape flere aktiviteter og øke deltakelsen på disse
Evalueringsprosjektet har løpt parallelt med det praktiske synliggjøringsarbeidet i bibliotekene i Vestfold. Vestfold fylkesbibliotek har koordinert dette arbeidet som blant annet har bestått av implementering av felles grafisk profil for Vestfoldbibliotekene, samt gjennomføring av flere felles markedsføringskampanjer. Evaluering og effektmåling ble gjennomført av Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Prosjektrapporteringen er todelt:

1. Vestfold fylkesbiblioteks rapport for hele prosjektet Merkevare Vestfoldbibliotekene.Evalueringsprosjekt 2012-2014. Denne gir en oversikt over prosjektet, men med henvisning til HBVs rapport for evaluering og effektmåling
2. Høgskolen i Buskerud og Vestfolds sluttrapport Vestfoldbibliotekene – en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold. HBVs skriftserie 11/2015.
Prosjektet har vært finansiert med utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket i perioden 2012-2014.

Lenke til prosjektblogg (merkevarevestfolbibliotekene.wordpress.com)

eBorgerskap i Vestfold

Prosjektet eBorgerskap Vestfold hadde som mål å utvikle Vestfoldbibliotekene som viktige bidragsytere i arbeidet med å gi innbyggerne kompetanse til å delta på den digitale arenaen. I 2013-2014 er det gjennomført kurs i grunnleggende digital kompetanse 9 av 3 kommuner i Vestfold. Kursene ble gjennomført i samarbeid med de lokale bibliotekene og med studenter fra lærerutdanningen ved Høgskolen i Vestfold som lærere og veiledere, og med prosjektledelse fra Vestfold fylkesbibliotek. Prosjektet fikk støtte fra Nasjonalbiblioteket.

Lenke til sluttrapporten for prosjektet "eBorgerskap Vestfold"

Bibliotekene i det digitale kunnskapssamfunnet

Prosjektet Biblioteket i det digitale kunnskapssamfunnet var et samarbeidsprosjekt mellom biblioteket ved Høgskolen i Vestfold, folkebibliotekene, bibliotekene i de videregående skolene og fylkesbiblioteket i Vestfold. Målet var å etablere en modell for samarbeid mellom de ulike bibliotektypene og fokus ble satt på kompetansehevingstiltak i temaer innenfor området informasjonskompetanse, slik at bibliotekansatte bedre kan møte publikums ulike behov. Eksempel på temaer å beherske er søking, kildekritikk, opphavsrett, Creative Commons, personvern og digital etikk, sikkerhet på nett og læring i dataspill.

Prosjektet fikk støtte fra Nasjonalbiblioteket i årene 2012-2014.I løpet av prosjektperioden ble det gjennomført 3 årlige fagdager i tillegg til en undersøkelse av hvordan folkebibliotekene opplever studentene når de benytter sitt lokale bibliotek i studiesammenheng. Samarbeidet mellom de ulike bibliotektypene fortsetter etter at prosjektet er avsluttet med to fagdager årlig.

Lenke til sluttrapport for prosjektet "Biblioteket i det digital kunnskapssamfunnet"

Lenke til artikkel om prosjektet publisert i Biblioteca Nova vår 2015

Betabarn

Beta-barn er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkesbibliotek, Horten bibliotek, Sandefjord bibliotek og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek om utvikling av barneavdelingene i de tre bibliotekene. De tre bibliotekene testet ut forskjellige tiltak med ulikt resultat. Prosjektet løp fra 2007-2009.

Sluttrapporten til Betabarn (PDF)

BØVA - samspillmodell for fire fylkesbibliotek

Fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold utredet i 2011 muligheter for samarbeid på tvers i fylkene. Det ble satt fokus på faglige nettverk og partnerskap, samarbeid regionalt over sektorgrenser eller forvaltningsnivå og samordning av biblioteknettverket.

Lenke til prosjektbloggen "Samspillmodell mellom fylkesbibliotek" (wordpress.com)

Litteratur på arbeidsplassen

Arbeidslivets KulturSeilas er etablert av kultursektoren i Vestfold fylkeskommune og tilbyr et kulturprogram med opplevelser innen litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst, kulturarv og film til bedrifter i Vestfold. Det er dette tilbudet Vestfold fylkesbibliotek ønsket å supplere med litteratur som avspeiler tilbudet i AKS-programmet. Gjennom de lokale bibliotekene fikk arbeidsplasser i Vestfold tilbud om formidling av litteratur og plassering av boktraller på bedriftene. Prosjektet ble avsluttet i 2013.

Transportarbeiderbibliotek

Høsten 2008 stod Norges andre transportarbeiderbibliotek ferdig på Furulund Kro i Stokke. Transportarbeiderbiblioteket består hovedsaklig av lydbøker som yrkessjåfører kan låne med seg og levere når de er innom Furulund Kro. Dette er et populært tilbud og Stokke bibliotek har i 2012 kjøpt inn nye lydbøker.

Handlingsplan digitalisering

Vestfold fikk midler til en handlingsplan for samarbeid om teknologi i abm-sektoren i 2008. Planen ble ferdigstilt 2011 og heter "forgjengelig eller tilgjengelig". Hovedmålet er å bidra til og legge til rette for at arbeidet med å digitalisere og gjøre Vestfolds kulturarv tilgjengelig og formidle i digital form realiseres.Fokusområdene i planen er samordning, kompetanseheving og tverrfaglighet, kvalitetsheving og effektivressursutnyttelse, bruk av felles minimumsstandard og regional handling.

Fullstendige planen "Forgjengelig eller tilgjengelig" (PDF)

23ting om web 2.0

Fylkesbibliotekene i Vestfold, Buskerud og Østfold utarbeidet og gjennomførte våren 2008 en kursrekke i bruk av sosiale medier og teknologier kalt 23 ting-kurs for bibliotekansatte i de tre fylkene. Opplegget ble opprinnelig utarbeidet av Helen Blowers fra USA.

Sluttrapporten for 23 ting om web 2.0 i Vestfold (PDF)

Digiteket

Prosjektet ”Digiteket” var en del av prosjektet Betabarn, hvor det ble testet ut bruk av digitale spill og lek i bibliotekrommet for barn fra 0 – 8 år i Sandefjord bibliotek. Prosjektperioden var fra 2009 og ut mai 2010. Biblioteket skal være en attraktiv møteplass også for de aller minste barna, og vi tror at ulike digitale og interaktive aktiviteter kan bidra til dette gjennom å gi læring og opplevelser for de minste barna.

Sluttrapporten til Digiteket (PDF)

U-prisen 2010

UPrisen er ungdommens egen ungdomsbokkåring arrangert av foreningen Les! og Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. I 2010 var 9B ved Brunla ungdomsskole i Stavern med i den nasjonale juryen.

Norgesbiblioteket i Second Life

I 2008 bygde Vestfold fylkesbibliotek, Larvik bibliotek og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norgesbiblioteket i den virtuelle verden Second Life for å teste ut nytten av virtuelle verdener for bibliotekene. Prosjektet ble avsluttet i 2011, fordi det koster mye i forhold til antall mennesker vi kan nå i denne kanalen og det er et tidkrevende prosjekt.

Sluttrapporten for Norgesbiblioteket i Second Life (PDF)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?