Lytt til tekst
SØK MENY

Felles biblioteksystem

Gå direkte til

Bibliotekene i Vestfold har inngått samarbeid for å se på muligheten for et nytt felles biblioteksystem.

Kvinne arbeider foran skjerm

Med bakgrunn i kommunesammenslåingen i Vestfold, og det biblioteksamarbeidet som allerede er etablert, ønsker Vestfold fylkesbibliotek og Vestfoldbibliotekene å etablere et samarbeid om et nytt felles biblioteksystem med felles katalog for hele Vestfold. Målet er å bedre kvaliteten på bibliotektjenestene, bedre tilbudet til brukerne, og få en mer effektiv ressursutnyttelse. Prosjektet vil gå over 3 år fra høsten 2017.

Prosjektet startet med en kost-nytteanalyse som har sett på mulighetene i et utstrakt samarbeid mellom folkebibliotekene i Vestfold. Deretter skal det utarbeides kravspesifikasjoner, både en behovsbasert og en teknisk kravspek, som legges til grunn for en anbudsrunde. 

Med utgangspunkt i en felles katalog for Vestfoldbibliotekene, skal prosjektet samtidig legge grunnlag for å vurdere de mulighetene som ligger i samarbeid om felles innkjøp, felles istandgjøring av materiale, felles forhandlinger om lisenser, felles plan for samlingsutvikling og flytende bokstamme over nye kommunegrenser. For å møte framtidas behov vil brukermedvirkning vil være et viktig element i prosjektet.

Forprosjektet fikk støtte fra Nasjonalbiblioteket.

Kontakt

Mette Kristin Gjerdrum

Fylkesbiblioteksjef

Send e-post

Tlf: 928 55 673

Kontakt

Vigdis Gjelstad Jakobsen

Rådgiver bibliotekutvikling

Send e-post

Tlf:971 59 939

Kontakt

Anita Hvarnes Evensen

Rådgiver

Sende e-post

Tlf: 988 09 982

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?