Lytt til tekst
SØK MENY

Fem på Vestfoldbibliotekene Nord

Gå direkte til

De fem nordligste bibliotekene i Vestfold har fått prosjektmidler til å jobbe med arenautvikling og aktiviteter

Tegning mann formidler foran publikum

De fem nordligste Vestfoldbibliotekene har inngått et samarbeid om arenautvkling og felles aktiviteter. Målet er likevel at denne formen for aktiviteter skal inngå i ordinær drift på sikt. Disse bibliotekene er mellomstore og små i vestfoldsammenheng. Et prosjektsamarbeid vil gjøre det mulig å løfte hvert enkelt av disse bibliotekene på en måte som det enkelte ikke har mulighet og ressurser til alene. Vestfold fylkesbibliotek har prosjektledelsen, og vil bistå med arbeid og koordinering i de enkelte bibliotekene. Prosjektet vil ha stor betydning for å kunne oppfylle mål og tiltak i kulturplaner og kommuneplaner i de fem kommunene. Det vil også ha stor betydning for å oppnå mål og tiltak i Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015 - 2018 og Bibliotekplan Vestfold 2015 – 2018 hvor det heter:

Videreutvikle bibliotekene i Vestfold som lokale litteraturhusbibliotek og uavhengige møteplasser for engasjement, deltakelse og demokrati ved å:

a. Profesjonalisere arrangør- og redaktørrollen
b. Være en attraktiv samarbeidspartner for lokale og regionale miljøer, interessegrupper og foreningsliv
c. Sette aktuelle samfunnstema på dagsorden og legge til rette for offentlig samtale og debatt
Skape attraktive og inspirerende rom i bibliotekene gjennom å reorganisere og utvikle det fysiske bibliotekrommet

Folkebibliotekene har med endringen i bibliotekloven fått et forsterket samfunnsoppdrag, og det ønsker de fem bibliotekene å utvikle ved å øke antall arrangementer og tilrettelegge bibliotekrommene i fellesskap.

Mer om prosjektet

Bibliotekrommene må legges til rette for skapende aktiviteter, utforskning, opplevelse, engasjement og deltakelse gjennom fleksible løsninger. Det er ulike behov for hva som trengs av utstyr, blant annet: Lyd (portable anlegg), lys, sceneelementer og øvrig utstyr til bygging av scene, stolvogner og informasjonsskjermer. Dette utstyret vil gjøre at bibliotekene vil framstå som mer profesjonelle arrangører enn det som er tilfelle i dagens lokaler. Det vil være behov for prosjektering av bibliotekrommene, og det er behov for å få profesjonell hjelp til dette.

For å utvikle de fem bibliotekene som møteplasser og arenaer for arrangement må arrangør- og programkompetansen styrkes. I Vestfold er det gjennom flere prosjekter gjort mange erfaringer allerede, og i de tidligere prosjektene har det vært stort fokus på kompetansebygging. Dette skal Fem på! gjøre bruk av. I dette prosjektet skal arrangementsvolumet heves mange hakk og arrangementene utvikles i profil og kvalitet. Hvert bibliotek skal utvikle lokale planer for aktivitetene slik at det etableres en systematikk og kontinuitet i programmering og gjennomføring. Det vil være naturlig å utvikle ulike konsepter som også legger til rette for gjenbruk i flere bibliotek. Det legges opp til å avholde:debattmøter, foredrag og samtaler, kultur- og litteraturformidlingsaktiviteter, verksteder og læringsaktiviteter, arrangementsserier. 

Kontakt

Aase Wivestad

Rådgiver

Send e-post

Tlf: 959 47 525

Publisert: 18.12.2017

Oppdatert: 24.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?