Lytt til tekst
SØK MENY

Lånesamarbeid

Gå direkte til

Felles retningslinjer for lånesamarbeid i Vestfold er revidert og vedtatt i biblioteksjefmøtet 4. desember 2015.
Foto: Bård Gudim

Lånesamarbeidet omfatter fjernlån og lånerinitiert innlån (Norgeslån) til og fra folkebibliotekene og vgs-bibliotekene i Vestfold.

Følgende legges til grunn:

  • Lov om folkebibliotek
  • Retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebibliotek (17.06.2014)

Fjernlån

ANSVAR
Vestfold fylkesbibliotek har i henhold til ny biblioteklov ansvar for regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling. Herunder kan defineres et ansvar for lånesamarbeid gjennom samordning, utviklingsarbeid og kompetanseheving.  

Bibliotekene i Vestfold er enige om en felles utnyttelse av samlingene og stiller sitt materiale til rådighet for fjernlån regionalt og nasjonalt. Forsendelse skjer ved transportordningen i Vestfold.

Det enkelte bibliotek har ansvar for å verifisere og sende fjernlånsbestillinger i henhold til anbefalte låneveier. Samlingene i Vestfold utnyttes først. Dernest benyttes Nasjonalbibliotekets depotbibliotek og øvrige bibliotek.

MEDIETYPER
Alle medietyper er tilgjengelig for fjernlån. Eierbiblioteket fastsetter lånetid, bruk, muligheter for fornyelse og eventuelt erstatningsbeløp.

RESERVERINGER
Bibliotekene reserverer der det er hensiktsmessig, sett i forhold til antall eksemplarer, antall reserveringer og transportruten.

Lånerinitiert innlån (Norgeslån)

ANSVAR
Bibliotekene i Vestfold legger til rette for at lånerne selv kan bestille innlån og velge hentebibliotek (Norgeslån). Forsendelse skjer ved transportordningen i Vestfold.

MEDIETYPER
Alle medietyper er tilgjengelig for lånerinitiert innlån (Norgeslån).

Innlevering

Bibliotekene i Vestfold legger til rette for fri innlevering. Bibliotekene videresender til eierbibliotekene via transportordningen

Erstatningskrav

Erstatningskrav ved fjernlån gjøres opp mellom lånebibliotek og eierbibliotek.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?