Lytt til tekst
SØK MENY

Samlingsutvikling

Gå direkte til

Vestfoldbibliotekene utvikler en felles, regional plan for utvikling av samlingene.

Ipad i bokhylla

Bibliotekene i Vestfold har satt ned en arbeidsgruppe rundt samlingsutvikling. Samlingsutviklingsplanen skal se helhetlig på regionen, men den skal også kunne benyttes lokalt og ta hensyn til nye kommunestrukturer. Hovedfokus er på innbyggerne og endret mediebruk med tanke på papirbaserte og digitale ressurser.

Arbeidsgruppen har innledet arbeidet med å samle inn informasjon fra bibliotekene rundt kjernesamlinger, prinsipper ved innkjøp av media og eksisterende planer rundt samlingsutvikling. I tillegg må en samlingsutviklingsplan ses i sammenheng med andre samarbeidsområder som felles biblioteksystem.

En felles samlingsutviklingsplan er et av tiltakene i Bibliotekplan Vestfold 2015-2018:

Strategi 4.2, Tiltak 1: Utarbeide en felles plan for utvikling av Vestfoldbibliotekenes samlinger av trykte og digitale ressurser med vekt på lokal tilpasning og helhetlig perspektiv.

Hentet fra Bibliotekplanen:

«I arbeidet med bibliotekenes samlingsutvikling må det tas høyde for at e-bøker og andre digitale ressurser vil øke i omfang og bruk. Samlingene skal ha en lokal tilpassing, men samtidig inngå i et helhetlig perspektiv i Vestfold med en riktig balanse mellom trykte og digital ressurser.»

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?