Lytt til tekst
SØK MENY

Padleled Vestfold

Gå direkte til

Velkommen til Norges første, sammenhengende padleled!

Padleled Vestfold åpnet 26. juni 2018, og består av 622 km graderte padleruter langs hele Vestfoldkysten, fra Svelvik i nord til Larvik i sør. Padleled Vestfold skal bidra til at alle vil finne passende og sikre turer å padle langs den unike Vestfoldkysten, gjennom merking, skilting, etablering av enkle overnattingssteder (Padlehuker) og annen tilrettelegging. Vestfold fylkeskommune vil med etableringen av Padleled Vestfold stimulere til økt fysisk aktivitet og bruk av skjærgården, gjennom bedre tilrettelegging for det enkle og miljøvennlige friluftslivet.

Kartbok og mobilapp 

Padlere kan nå planlegge turer ut i fra graderte ruter, med grønne, blå og røde ruter. Det er utviklet 91 turforslag med rutebeskrivelser, kart, tips og råd om alt fra parkeringsmuligheter til ferskvannskilder og toalettfasiliteter. Alt er samlet i en kartbok. 200 eks av førsteutgaven ble delt ut gratis under åpningen. Den endelige versjonen vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2018, følg med på Padleled Vestfold sine Facebook-sider.

Kart og turforslag vil også bli tilgjengelige i den gratis mobilappen OUTTT i løpet av sommeren 2018. Noen turforslag ligger allerede inne. Høsten 2018 vil det bli plassert ut 28 skilt med nyttig informasjon på de mest sentrale utgangspunktene for turer, de store P-ene på kartene i appen og i kartboken forteller hvor disse skilte vil stå.

Last ned turforslag

Alle 91 turforslag (PDF), med info om de 28 turutgangspunktene kan lastes ned her:

Last ned turforslag her 

 

Padlehuker

Som en del av Padleled Vestfold skal det oppføres enkle overnattingsplasser; «Padlehuker», langs kysten, tegnet av Arkitektkontoret Biotope. Padlehukene kommer i flere moduler, noen med flere oppholdsrom slik at flere grupper kan oppholde seg der på en gang. Padlehukene vil være åpne for alle og det vil ikke være noe bookingssystem. Disse skal plasseres på steder hvor det også vil være egnede teltplasser. Målet er at det skal bygges minst en padlehuk i hver kystkommune, og de to første vil bli å finne i Færder kommune på Vestre Bolærne og Ildverket i løpet av sommer/høst 2018. 

De første padlehukene blir å finne på Ildverket og Bolærne i Færder kommune

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen og kystkommunene i fylket. Fylkeskommunen er initiativtaker og prosjektleder. Kommunene har ansvaret for å gjennomføre tilretteleggingstiltak som parkeringsplasser og padlehuker. Dette vil skje gradvis. I tillegg har også Oslofjorden friluftsråd, padlemiljøene i fylket samt Norges Padleforbund bidratt med sin verdifulle kunnskap. Padleled Vestfold er hovedsakelig et informasjons- og motivasjonsprosjekt hvor det skal gjøres færrest mulig inngrep i naturen.

 

All nyheter om Padleled Vestfold publiseres på Facebook-siden

 

Kontakt

Bård Andresen

Rådgiver, idrett og friluftsliv

Send e-post

Tlf: 402 30 003

Kontakt

Kristian Ingdal

Rådgiver friluftsliv

Send e-post

Tlf: 924 30 827

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?