Padleled Vestfold

Gå direkte til

Padleled Vestfold blir Norges første, sammenhengende padleled.
Foto: Biotope AS

Fra sommeren 2018 kan du padle langs merkede og tilrettelagte ruter av ulik vanskelighetsgrad fra Svelvik i nord til Larvik i sør.

VFKPadleled Vestfold skal bidra til at alle vil finne passende og sikre turer å padle langs den flotte Vestfoldkysten, gjennom merking, skilting, etablering av enkle overnattingssteder og annen tilrettelegging. Vestfold fylkeskommune vil med etableringen av Padleled Vestfold stimulere til økt fysisk aktivitet og bruk av skjærgården, gjennom bedre tilrettelegging for det enkle og miljøvennlige friluftslivet.

Padleled Vestfold er hovedsakelig et informasjons- og motivasjonsprosjekt hvor det skal gjøres færrest mulig inngrep i naturen.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen og kystkommunene i fylket. Fylkeskommunen er initiativtaker og prosjektleder, og har ansvaret for å utvikle konseptet for padleleden, samt bistå kommunene med kartlegging av tilretteleggingstiltak. Kommunene har selv ansvaret for å gjennomføre og finansiere aktuelle tiltak, som parkeringsplasser og overnattingsplasser. Dette vil skje gradvis, men det er allerede besluttet at det skal oppføres overnattingsplasser i Nøtterøy (Vestre Bolærne) og Tjøme (Ildverket).

Målet er at hele padleleden, fra Svelvik i nord til Larvik i sør, skal være ferdig skiltet og merket innen sommeren 2018. Prosjektet er unikt i nasjonal sammenheng, og kan bidra til økt interesse for Vestfold som reisemål og aktivitetsfylke.

Følg utviklingen av Padleled Vestfold på prosjektets Facebook-side

Publisert: 31.10.2017

Oppdatert: 21.02.2018

Kontakt

Bård Andresen

Rådgiver, idrett og friluftsliv

Send e-post

Tlf: 402 30 003

Kontakt

Kristian Ingdal

Rådgiver friluftsliv

Send e-post

Tlf: 924 30 827

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?