Lytt til tekst
SØK MENY

Internasjonalt arbeid

Vestfold fylkeskommune samarbeider internasjonalt for å løse felles utfordringer på områder der fylkeskommunen og andre regionale organer har potensiale for å bidra.

Samfunnsutviklingen blir i økende grad påvirket av internasjonale drivkrefter, som globalisering, klimaendringer og migrasjon. Internasjonalt samarbeid er viktig for hvordan vi lokalt kan løse utfordringer i framtiden.

I Europa

Vestfold fylkeskommunens internasjonale engasjement er begrenset til Europa. Vi er medlem av internasjonale organisasjoner som ivaretar kystregioners interesser, med vekt på organisasjonen North Sea Commission og paraplyorganisasjonen Conference of Pheriperal Maritime Regions. Vi er også med i ungdomsaktivitetene til den europeiske organisasjonen Assembly of European Regions.

Vestfold fylkeskommune deltar videre i flere EU-programmer:

  • De tematiske sektorprogrammene under EØS-avtalen
  • Interregprogrammene under EUs strukturfond
  • Samarbeidsprosjekter under EØS finansieringsmekanisme

Videre har fylkeskommunen en samarbeidsavtale med Kaunas i Litauen.

Dokumenter