Lytt til tekst
SØK MENY

Marked for Musikk

Gå direkte til

Marked for musikk er en nasjonal arena for visning av konserter og musikkproduksjoner rettet mot barn og ungdom. Markedet arrangeres hver høst (uke 43) i Larvik.
Foto: Lars Opstad

Marked for Musikk er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune, og ble arrangert for første gang i 2010. Målsettingen med arrangementet er å bidra til at flere aktører på feltet får tilgang til konserter av høy kvalitet – som igjen fører til at flere barn og ungdom får gode musikalske opplevelser landet over.

I 2016 var Marked for Musikk vertskap for YAMsession – en europeisk arena for konsertvisninger, kompetanseutveksling og nettverksbygging. Over 200 deltakere fra 10 land deltok. Arrangementet ble så vellykket at Marked for Musikk skal være vertskap for YAMsession igjen allerede i 2020.

En visningsarena

Marked for Musikk er et sted for kjøp og salg av konserter og musikkproduksjoner tilrettelagt for målgruppa barn og ungdom, med målgruppa tilstede. Marked for Musikk er også en møteplass for aktører med interesse for feltet.

En kompetansearena

Marked for Musikk inviterer til et fagseminar ila. arrangementet. Seminaret har fokus på dagsaktuelle temaer og tilrettelegger for kompetansedeling mellom ulike aktører innenfor musikkformidling til barn og ungdom. Foruten fagseminaret mener vi at det å se og diskutere gode musikkproduksjoner bidrar til økt kompetanse hos oss alle.

Konserter og musikkproduksjoner av høy kvalitet

Marked for Musikk har et bredt sammensatt programråd bestående av dyktige fagfolk som vurderer aktuelle musikkproduksjoner hele året. Målet er at programmet presenterer det beste Norge (og utlandet) har å by på.

Aktuelt for

Marked for Musikk er aktuell for musikere som ønsker å spille for barn og ungdom - og aktører i Den kulturelle skolesekken, konsertarrangører for kulturhus, festivaler, ungdomsklubber og biblioteker, høgskoler og universiteter, m.fl.

Et samarbeidsprosjekt

Vestfold fylkeskommune samarbeider med Larvik kommune og Kulturtanken i gjennomføringen av arrangementet.

Kontakt

Natasha Peevor-Johnson

Prosjektleder Marked for Musikk

Send e-post

Tlf: 47 87 37 09

Kontakt

Linda Gjersøe Helseth

Musikkprodusent / programansvarlig Marked for Musikk

Send e-post

Tlf: 91 34 57 33

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?