Lytt til tekst
SØK MENY

Tilskudd, stipend og spillemidler

Gå direkte til

Vestfold fylkeskommunes utviklingsmidler, stipend og spillemidler
Skøyteløper Sofie Karoline fra Sandefjord var en av tre som fikk fylkeskommunens idrettsstipend i 2018

Tilskuddsordningene er et av fylkeskommunens virkemidler for å realisere Strategisk kultur- og idrettsplan 2019-2022

Kommuner, profesjonelle kunstnere/miljøer og frivillige organisasjoner gis mulighet til å søke utviklingsmidler til prosjekter og satsinger innen kunst og kulturområdet. I tillegg fordeler fylkeskommunen spillemidler til kulturbygg.

Tilskudd til kunstproduksjon

Reviderte retningslinjer for fylkeskommunens tilskuddsmidler til kunstproduksjon ble vedtatt av Hovedutvalg for kultur, idrett og friluftsliv 4. juni 2018 i sak 40/18. Det kan søkes om

  • Produksjonsstøtte
  • Arrangørstøtte
  • Arrangementsstøtte
  • Festivalstøtte
  • Etableringsstøtte

Søknadsfrist for prosjekter i 2019 er 15. oktober 2018.

Søk elektronisk via lenken under:

Søknad om tilskudd til kunstproduksjon

Tilskuddsordningen skal bidra til at kunst og kultur når flere mennesker, og stimulere kulturprosjekter av høy kunstnerisk kvalitet. Visjonen er et mangfoldig kulturliv som representerer en bredde av uttrykk.

Hvis du har spørsmål angående tilskuddsordningen, ta kontakt med rådgiver Yvonne Pleym, yvonnep@vfk.no, mob. 41 62 95 66

 

Rammetilskudd regionale paraplyorganisasjoner

Nettverket av paraplyorganisasjoner som er fylkeskommunens samarbeidspartnere i gjeldende Strategisk kultur- og idrettsplan, kan søke om flerårig rammetilskudd knyttet til planperioden. 

Gjeldende retningslinjer ble vedtatt av Hovedutvalg for kultur og helse 1. juni 2015. Søknadsfrist for perioden 2016-2019 var 15. september 2015. Neste søknadsfrist blir annonsert ift revidering av Strategisk kultur- og idrettsplan 2019-2022.

Retningslinjer rammetilskudd

Søknadsskjema rammetilskudd


Kultur- og idrettsstipend

Fylkeskommunen tildeler to kulturstipend og tre idrettsstipend à kr. 25 000 per år. 
Kulturstipendene skal stimulere mottakerens egen kunstneriske utvikling. Idrettsstipendene skal stimulere og videreutvikle mottakerens idrettslige ferdigheter og/eller kompetanse.

Søknadsfrist: 1. mars

Søknadsskjema og retningslinjer


Spillemidler til kulturbygg

Spillemidler til kulturbygg går hovedsaklig til profesjonelt drevne kulturhus for produksjon og formidling av kunst og kultur, men også til forsamlingshus og allaktivitetshus hvor egenorganisert kulturaktivitet er det primære formålet

Retningslinjer - spillemidler til lokale kulturhus

Søknadsfrist: Se egen kommune for den enkelte kommunes søknadsfrist.

Kontakt

Rasmus Holst Mjaugeto

Rådgiver idrett 

Send e-post

Tlf: 920 47 065

Kontakt

Yvonne Pleym

Rådgiver kultur

Send e-post

Tlf: 416 29 566 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?