Lytt til tekst
SØK MENY

Tilskudd, stipend og spillemidler

Gå direkte til

Vestfold fylkeskommunes utviklingsmidler, stipend og spillemidler
Skøyteløper Sofie Karoline fra Sandefjord var en av tre som fikk fylkeskommunens idrettsstipend i 2018

Fra 01.01.2020 vil den nye fylkeskommunen Vestfold og Telemark være i drift. I den forbindelse har Fellesnemda har vedtatt at det skal utarbeides nye felles retningslinjer for tilskudd, priser og stipendordninger innen kulturområdet, som skal gjelde fra budsjettåret 2020.

Arbeidet med å slå sammen og utarbeide nye retningslinjer er i gang, og legges frem for behandling i Fellesnemda 24. september 2019.

Søknadsfristen for Tilskudd til Kunstproduksjon for 2020 vil derfor forskyves til 1. november 2019

Vi anbefaler aktuelle søkere å forberede søknader i forhold til dagens gjeldende retningslinjer (se link under), og ta høyde for eventuelle justeringer etter vedtak 24. september.

Våre nettsider og elektroniske søknadsskjema blir oppdatert så raskt som mulig etter vedtak.

Tilskudd til kunstproduksjon

Reviderte retningslinjer for fylkeskommunens tilskuddsmidler til kunstproduksjon ble vedtatt av Hovedutvalg for kultur, idrett og friluftsliv 4. juni 2018 i sak 40/18. Det kan søkes om

  • Produksjonsstøtte
  • Arrangørstøtte
  • Arrangementsstøtte
  • Festivalstøtte
  • Etableringsstøtte

Tilskuddsordningen skal bidra til at kunst og kultur når flere mennesker, og stimulere kulturprosjekter av høy kunstnerisk kvalitet. Visjonen er et mangfoldig kulturliv som representerer en bredde av uttrykk.

Hvis du har spørsmål angående tilskuddsordningen, ta kontakt med rådgiver Yvonne Pleym, yvonnep@vfk.no, mob. 41 62 95 66

Kultur- og idrettsstipend

Arbeidet med å utarbeide nye retningslinjer for Vestfold og Telemark fra 2020 er i gang, og skal legges frem for behandling i Fellesnemda 24. september 2019.
Våre nettsider og elektroniske søknadsskjema blir oppdatert så raskt som mulig etter vedtak.

Spillemidler til kulturbygg

Spillemidler til kulturbygg går hovedsaklig til profesjonelt drevne kulturhus for produksjon og formidling av kunst og kultur, men også til forsamlingshus og allaktivitetshus hvor egenorganisert kulturaktivitet er det primære formålet

Retningslinjer - spillemidler til lokale kulturhus

Søknadsfrist: Se egen kommune for den enkelte kommunes søknadsfrist

Kontakt

Rasmus Holst Mjaugeto

Rådgiver idrett 

Send e-post

Tlf: 920 47 065

Kontakt

Yvonne Pleym

Rådgiver kultur

Send e-post

Tlf: 416 29 566 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?