Lytt til tekst
SØK MENY

Tilskudd, stipend og spillemidler

Gå direkte til

Vestfold fylkeskommunes utviklingsmidler, stipend og spillemidler

Tilskuddsordningene er et av fylkeskommunens virkemidler for å realisere Strategisk kultur- og idrettsplan 2015-2018

Kommuner, profesjonelle kunstnere/miljøer og frivillige organisasjoner gis mulighet til å søke utviklingsmidler til prosjekter og satsinger innen kunst og kulturområdet. I tillegg fordeler fylkeskommunen spillemidler til kulturbygg.

Tilskudd til kunstproduksjon

Gjeldende retningslinjer for fylkeskommunalt tilskudd innen kunst- og kulturområdet ble vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 31.08.2015.

Prosjektene det søkes tilskudd til skal være forankret i satsingene i Strategisk kultur- og idrettsplan. Søknadsfrist for prosjekter i 2018 var 15. oktober 2017.

Målsetting for tilskuddsordningen:

  • Stimulere til økt profesjonell kunstproduksjon
  • Nå flere mennesker med kunst av høy kvalitet
  • Prege by-/stedsutvikling gjennom kunstformidling i offentlig rom og natur
  • Stimulere unge talenter

Det kan søkes tilskudd innen to områder:

Tilskudd til regionale utviklingsprosjekt

Tilskudd til kunstproduksjon

Rapportskjema

Kontaktperson: Yvonne Pleym yvonnep@vfk.no, tlf: 41 62 95 66

Rammetilskudd regionale paraplyorganisasjoner

Nettverket av paraplyorganisasjoner som er fylkeskommunens samarbeidspartnere i gjeldende Strategisk kultur- og idrettsplan, kan søke om flerårig rammetilskudd knyttet til planperioden. 

Gjeldende retningslinjer ble vedtatt av Hovedutvalg for kultur og helse 1. juni 2015. Søknadsfrist for perioden 2016-2019 var 15. september 2015. Neste søknadsfrist blir annonsert ift revidering av Strategisk kultur- og idrettsplan 2019-2022.

Retningslinjer rammetilskudd

Søknadsskjema rammetilskudd


Kultur- og idrettsstipend

Fylkeskommunen tildeler to kulturstipend og tre idrettsstipend à kr. 25 000 per år. 
Kulturstipendene skal stimulere mottakerens egen kunstneriske utvikling. Idrettsstipendene skal stimulere og videreutvikle mottakerens idrettslige ferdigheter og/eller kompetanse.

Søknadsfrist: 1. mars

Retningslinjer

Søknadsskjema


Spillemidler til kulturbygg

Spillemidler til kulturbygg går hovedsaklig til profesjonelt drevne kulturhus for produksjon og formidling av kunst og kultur, men også til forsamlingshus og allaktivitetshus hvor egenorganisert kulturaktivitet er det primære formålet

Retningslinjer - spillemidler til lokale kulturhus

Søknadsfrist: Se egen kommune for den enkelte kommunes søknadsfrist.

Publisert: 31.10.2017

Oppdatert: 17.01.2018

Kontakt

Rasmus Holst Mjaugeto

Rådgiver idrett 

Send e-post

Tlf: 920 47 065

Kontakt

Yvonne Pleym

Rådgiver kultur

Send e-post

Tlf: 416 29 566 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?