Lytt til tekst
SØK MENY

Ansatte

Gå direkte til

Her finner du våre ansatte, hva hver enkelt jobber med og kontaktinformasjon.

Terje Gansum

Seksjonssjef
Telefon: 934 45 975

Terje Gansum er seksjonssjef for Kulturarv. Han har ansvar for de ansatte og leder arbeidet med å effektivisere og utvikle kulturminneforvaltningen. Utdannet arkeolog med magistergrad og doktorgrad.

Arkeologer

Trude Aga Brun

Arkeolog
Telefon: 90961787

Trude har ansvar for arkeologiske kulturminner i større vei- og jernbaneprosjekter samt i plan- og utbyggingssaker i Larvik, Holmestrand, Sande og Svelvik kommuner. Rådgir kommunene, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog med spesialisering i middelalderkeramikk. Spesielt interessert i metodeutvikling.

Vibeke Lia

Arkeolog
Telefon: 99163153

Vibeke Lia har ansvar for arkeologiske kulturminner i plan- og utbyggingssaker i Tønsberg, Stokke, Horten, Sandefjord, Andebu, Re, Nøtterøy og Tjøme kommuner. Rådgir kommunene, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog med spesialisering i et gårdslandskap i Indre Sogn fra steinalder til middelalder.

Julie Karina Øhre Askjem

Arkeolog
Telefon: 97114513

Julie planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Utdannet arkeolog med spesialisering i sølvdepoter fra vikingtid og tidlig middelalder i Øst-Norge. Faglig interessefelt er vikingtid og digital formidling.

Christer Tonning

Arkeolog- geofysikk
Telefon: 95972260

Christer har ansvar for og koordinerer gjennomføring av undersøkelser med geofysikk i hele fylket. Utdannet arkeolog med spesialisering i jernaldergravfelt i Hedrum i Larvik. Faglige interessefelt er jernalder i Skandinavia, GIS og dokumentasjonsmetodikk.

Petra Schneidhofer

Geoarkeolog
Telefon: 91661510

Petra jobber primært med geofysikk og tolkning. Hun er utdannet i tidlig forhistorie fra univeritetet i Wien og  Bradford, samt geoarkeologi fra universitetet i Reading. Hun har doktorgrad i hvordan miljøfaktorer påvirker geofysiske data. Hennes hovedinteresser er geoarkeologi og dokumentasjon i 3D. 

Lotte Carrasco

Arkeolog
Telefon: 40627390

Lotte er prosjektleder for de arkeologiske registreringene i forbindelse med InterCity-prosjektet. Hun er utdannet arkeolog med spesialisering i maritim kultur i yngre steinalder og bronsealder. Spesielt interessert i maritim kulturarv både i forhistorisk og historisk tid.

Annica Sofié Wika

Arkeolog
Telefon: 40627390

Annica er vår feltarkeolog og jobber med registreringer i hele fylket. Utdannet arkeolog fra Southamton universitet i England med spesialisering innen maritim arkeologi.Faglig interessefelt er forhistorisk kystkultur.

Gorm Seljeseth

Feltarkeolog
Telefon: 911 15 126

Gorm er feltarkeolog og jobber med registreringer i hele fylket. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesielt interessert i bygninger og kulturlag fra middelalder.

Brynhildur Baldursdottir

Feltarkeolog
Telefon: 97110625

Brynhildur planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid. Utdannet arkeolog med spesialisering innen maritim arkeologi. Faglig interessefelt er vikingtid og middelalder.

Saksbehandlere bygningsvern

Jørgen Solstad

Antikvar
Telefon: 92063672

Jørgen har ansvar for byggesaker som kan berøre fredete bygg og anlegg og nyere tids kulturminner i Re, Tønsberg, Færder og Larvik. Har bakgrunn som malerikonservator. Interessefelt er bygningsvern, historiske interiører og monumentalkunst.

Siv Abrahamsen

Historiker
Telefon: 47759461

Siv har ansvar for plansaker som kan berøre bygg og anlegg/nyere tids kulturminner i alle kommuner med unntak av Sandefjord. Utdannet historiker med spesialisering i gaveutveksling med islandske sagaer som kilder. Har norrønt og etnologi i fagkretsen.

Kathrine Eikrem

Antikvar
Telefon: 40281463

Kathrine har ansvar for plansaker som kan berøre fredete bygg og anlegg/nyere tids kulturminner i Sandefjord kommune, samt byggesaker i Svelvik, Sande, Holmestrand og Horten. Følger opp Riksantikvarens prosjekt Kulturminner i kommunene. Utdannet arkeolog med spesialisering på norsk bronsealder. Spesielt opptatt av bygningsvern.

Prosjektkoordinatorer

Ragnar Orten Lie

Prosjektkoordinator
Telefon: 94874875

Ragnar har ansvar for koordinering av UNESCO-arbeid og Vikingfylket Vestfold. Utdannet religionshistoriker med spesialisering i norrøn religion med fokus på endringen i gravskikk under religionsskiftet i sen jernalder og tidlig middelalder. Spesielt opptatt av falkonering og eldre jakt- og fangstmetoder. Ragnar jobber også mye med metallsøkermiljøene.

Cathrine Stangebye Engebretsen

Rådgiver
Telefon: 98883046

Cathrine har ansvar for tilrettelegging og skjøtsel av arkeologiske kulturminner og prosjektene Pilegrimsled i Vestfold og andre verdenskrigs kulturminner. Utdannet arkeolog med spesialisering i romanske steinkirker øst og vest for Oslofjorden. Spesielt opptatt av formidling.

Ane Ingvild Støen

prosjektkoordinator
Telefon: 97635457

Ane er utdannet historiker med spesialisering i temaer knyttet til andre verdenskrig. Har arkivkunnskap og statsvitenskap i fagkretsen. Spesielt interessert i prosjektarbeid og utvikling.

Tlf: 97 63 54 57

E-post: aneingvilds@vfk.no

Stine Marie Schmedling

Prosjektkoordinator
Telefon: 47600612

Stine er prosjektkoordinator for Vestfoldmuseene IKS og bidrar i kulturarvs utviklingsarbeid. Utdannet samfunnsviter, med sosiologi og historie i bunn. Har skrevet om utdanningspolitikk og er spesielt opptatt av analyse og statistikk.

 

Kommunikasjon

Rune Nordseter

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 92805211

Rune har ansvar for formidling av Kulturarvs prosjekter og virksomhet. Lager film og interaktive fortellinger, vedlikeholder nettsider og sosiale medier. Er kunstutdannet og har over 15 års erfaring som TV-produsent. Spesielt interessert i historieformidling.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?