Lytt til tekst
SØK MENY

Pilegrimsleden gjennom Vestfold

Gå direkte til

Vestfold var i middelalderen en del av et stort nettverk pilegrimsruter for katolikker på vei til Trondheim.

Hva betyr pilegrim?

Ordet stammer fra latin peregrinus som betyr fremmed/utenlandsk. I middelalderen fikk det betydningen «en som reiser fra sted til sted». Utrykket stammer fra den katolske religiøse tradisjonen og beskriver en person som av ulike religiøse grunner foretar en reise til et helligsted i troen på at Guds kraft var særlig sterk på det stedet. I den katolske tradisjonen er dette ofte graver med relikviene til hellige menn og kvinner; apostelen Jakobs grav i Santiago de Compostela, relikviene til de hellige tre konger i Køln katedral og Olav den helliges grav i Nidarosdomen.

Vestfolds led

Det skal merkes pilegrimsled gjennom Sande, Holmestrand, Re, Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner. Da kan vestfoldinger og turister vandre gjennom byer og tettsteder, langs kyst, åker, eng og skog. Langs ruta ligger viktige historiske helligsteder fra middelalderen. Kirken skal finne løsninger for å holde noen av middelalderkirkene åpne for pilegrimsbesøk.

Forbindelse til pilegrimsmål i Europa

Fra Vestfoldleden kan du gå nordover til Gudbrandsdalsleden og over Dovrefjell til Nidaros. Du kan også reise til Danmark med ferge fra Larvik. Fra den danske pilegrimsleden kan du gå helt til Paris, Roma eller Santiago de Compostela langs merket pilegrimsled.

Må godkjennes

Først må kommuner og grunneiere bli enige om hvor traseen skal gå. Deretter må vestfoldleden godkjennes av Nasjonalt pilegrimssenter før den merkes. Tidligere merking gjennom Re, Holmestrand og Sande kommuner kan bli forandret. Historielag og turistforeninger deltar i merkingen.

Vestfoldleden blir en av de nasjonale pilegrimsledene.

Les mer om dem her (pilegrimsleden.no).

Her kan du se omtrent hvor vestfoldleden vil gå

Traseforslaget er basert på flere ting:

  • Passering av visse middelalderske kulturminner med tilknytning til pilegrimshistorie.
  • Mest mulig langs historiske veifar.
  • Mest mulig langs eksisterende tursti.
  • Gjennom tettbygde strøk med mulighet for friluftsliv for flest mulig i nærområdet.
  • Mest mulig direkte strekning Larvik - Sande.
  • Ende-/startpunkt på fergekaia i Larvik for påkobling til dansk pilegrimsled og det europeiske rutenettet.

Det skal etableres overnattingstilbud. Ta kontakt med oss om du ønsker å tilby enkel og rimelig overnatting nær leden.

Hvor gikk pilegrimsleden i middelalderen?

Det var ikke én pilegrimsled i middelalderen. Pilegrimene reiste hjemmefra langs mange ulike veier med hest eller båt eller til fots. Veiene var ikke skiltet, og vi vet ikke nøyaktig hvor de gikk. Men dagens led går gjennom det samme kulturlandskapet som vandrerne gikk i den gang.

Målet med pilegrimsferden

For pilegrimene og den katolske kirken var helligmålet viktigere enn vandringen. Målet kunne være helbredelse, syndstilgivelse og bønnhørelse. Lovbrytere kunne bli idømt såkalt «botsgang» og måtte som straff gå til et helligmål for å be om tilgivelse.

Tross reformasjonen oppfordret Martin Luther protestantene til en slags pilegrimsvandring. Den reformerte kirken ville ikke at folk måtte besøke relikvier for å få sine synder tilgitt. Men Luther mente likevel det var flott å reise på tur til fremmede byer for å se stedene der bibel- og kirkehistoriens menn og kvinner virket.

På nettsidene til Pilegrimsfellesskapet St. Jakob kan du lese mer om pilegrimsvandringer nasjonalt og internasjonalt (pilegrim.no).

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?