Lytt til tekst
SØK MENY

Forvaltning av kirker

Gå direkte til

Kirker behandles forskjellig alt etter hvor gamle de er.
Vassås kirke

Fredete kirker

Alle kirker bygget før 1650 er automatisk fredet. De behandles etter fredningsbestemmelsene i kulturminneloven. Noen få kirker bygd etter 1650 tid er fredet av Riksantikvaren i eget vedtak. Endringer krever tillatelse fra Riksantikvaren. Kirkelig fellesråd sender søknad via biskopen til Riksantikvaren.

Listeførte kirker

Husklynge med en steinkirke i midtenAlle kirker bygget mellom 1650 og 1850 og mange som er bygget senere, er listeført. De behandles etter det såkalte kirkerundskrivet.

Du finner rundskrivet her

Endringer krever tillatelse fra biskopen. Kirkelig fellesråd sender saken til biskopen. Biskopen innhenter uttalelse fra Riksantikvaren før vedtak fattes.

Her finner du alle listeførte kirker i Kirkesøk 

 

 Veiledning

Vanlig vedlikehold og mindre reparasjoner av fredete og listeførte kirker kan utføres uten søknad. Et unntak fra dette er tiltak på kirkekunst. Er man i tvil om arbeidene vil berøre antikvariske interesser, skal Riksantikvaren kontaktes.

Ved alle maler-, kalkings- og murpussarbeider skal det benyttes tradisjonelle materialer og teknikker. Mindre utvendige og innvendige arbeider kan utføres uten å konsultere Riksantikvaren, dersom det benyttes tradisjonell malingstyper og samme farge som tidligere. Ved større oppussings- og reparasjonsarbeider skal Riksantikvaren alltid kontaktes i forkant.

Her finner du informasjon om interiører, restaurering m.m.

Landskap med kirke

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?