Lytt til tekst
SØK MENY

Klima og miljø

Regional plan for klima og energi 2016-2020 er en plan for hele Vestfold. Den skal bidra til at privat næringsliv, kommuner, fylkeskommunen, staten og innbyggerne tar et ansvar for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk.

Miljø- og klimahensyn er også et sentralt fokusområde i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, og i arbeidet med samferdsel, gjennomføring av vannforskriften, regiongeologens arbeid, videregående opplæring og i driften av fylkeskommunens egne bygg.

Målet er å bidra til en klimapolitikk som minst oppfyller fylkets andel av de nasjonale miljømålene, og å gjøre Vestfold til et foregangsfylke for miljøvennlig energibruk.

Fylkeskommunen støtter og deltar aktivt i partnerskapet Vestfold Klima- og Energiforum, som er en arena og kompetanseleverandør for både offentlig sektor og private bedrifter.

Vestfold klima- og energiforum