Næringsutvikling

Som regional utviklingsaktør skal fylkeskommunen legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping.

Fylkeskommunen yter ikke direkte bedriftsstøtte, men tilretteleggingen skjer gjennom å understøtte nyskaping og entreprenørskap og gi støtte til internasjonalt konkurransedyktige nærings- og kompetansemiljøer (klynger).

Arbeidet skjer i et nært samarbeid med Verdiskaping Vestfold, det nasjonale og regionale virkemiddelapparatet, Høgskolen i Sørøst-Norge, næringslivet, kommunene samt internasjonale partnere.

Kontakt

Svein Almedal

Nærings- og miljøsjef

Send e-post

Tlf: 33 34 41 12