Forskning og innovasjon

Gå direkte til

Forskning
Vestfold fylkeskommune deltar sammen med Telemark, Buskerud og Østfold fylkeskommuner  i Oslofjordfondet i det regionae forskningsfondet Oslofjordfondet. Oslofjordfondet finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlige institusjoner.

Fylkeskommunen anvender i økende grad forskningsbasert kunnskap, og er en aktør både som oppdragsgiver overfor forskningsmiljøene og som medansvarlig for kompetanseutvikling på mange fagområder.

Innovasjon
Fylkeskommunen bidrar til innovasjon som nettverksbygger, støttespiller ved utvikling av virkemidler og tjenestetilbyder. Fylkeskommunen tar initiativ til, deltar i og gir økonomisk støtte til ulike programmer og prosjekter.

Fylkeskommunen bidrar også som premissgiver, bestiller og medeier i Innovasjon Norge. En viktig oppgave er å bidra til samordning, og samvirke mellom virkemidlene i fylket

Publisert: 17.11.2017

Oppdatert: 12.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?