Lytt til tekst
SØK MENY

Transport i skjærgården

Gå direkte til

Tilskuddsordning for rutegående transport i skjærgården
Foto: geirrosset / iStock

Vestfold fylkeskommune lyser med dette ut tilskudd til rutegående transport i skjærgården rettet mot turisme og fritidsreiser. Målet med ordningen er å øke muligheten for besøkende å komme ut i skjærgården, og binde sammen prioriterte leder og attraksjoner. Det er tre prioriterte strekninger: Helgeroa – Langesund, Tønsberg – Verden Ende og Husøy – Husvik. Det vil bli vurdert søknader ut over de tre prioriterte strekningene dersom tilskuddspotten tillater det.

Ordningen gjelder ikke båtruter som allerede kjøres på oppdrag fra offentlig virksomhet.

Kriterier:

  • Private og/eller offentlige aktører kan søke
  • Det er opp til søker å vurdere rute, anløpssteder og kapasitet
  • Det kan gi maks 75% samlet offentlig støtte, inntil maks 300,- pr reise
  • Støtte gis etter regler om bagatellmessig støtte, jfr. Kommisjonsforordning nr. 1407/2013. Maksimalt offentlig tilskudd kan ikke overstige regler for bagatellmessig støtte
  • Billettinntekter tilfaller søker i sin helhet
  • Nødvendige avtaler med anløpssteder, parkering ol. må dokumenteres
  • Persontransport med fartøy i rute mot vederlag, er løyvepliktig i henhold til Yrkestransportloven §7 og Yrkestransportforskriften §24 - §36.  Fylkeskommunen er løyvemyndighet
  • Det er søkers ansvar å sørge for markedsføring av tilbudet
  • Det er søkers ansvar at nødvendige registeringer, godkjenninger og forsikringer for å drive persontransport er i orden.

Tilskuddspotten er på 1 million kroner for 2018.

Søknadsfrist: 28. mai 2018.

Søknad sendes: firmapost@vfk.no

Kontaktperson: Karl-Otto Mauland, karlottom@vfk.no. Tlf.nr.: 99 59 53 68

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?