Lytt til tekst
SØK MENY

Tilskudd til lokal verdiskaping i næringslivet

Foto: Illustrasjon: iStock/DrAfter123
Fylkestinget i Vestfold har satt av 1 million kroner i 2019 for å støtte prosjekter med sikte på lokal verdiskaping i næringslivet.

Lokale næringsforeninger, lag/foreninger rettet mot næringslivet og grupper av enkeltbedrifter kan søke. Det kan gis inntil 250.000 kr i tilskudd til enkeltprosjekt.

Tilskudd gis ikke til prosjekter som kvalifiserer til støtteordninger hos Innovasjon Norge, Forskningsrådet eller Oslofjordfondet.

Slik kan du søke

Skriftlig søknad må inneholde prosjektplan og budsjett, minst 50 % reell egenandel, konkrete aktiviteter, spesifiserte mål og forventede resultater, samt søkerens kompetanse/erfaring for å gjennomføre aktiviteten. Ved tilskudd på minst 100.000 kr er det krav om revisorbekreftet regnskap.

I tillegg til ovenstående blir søknadene vurdert ut fra konkret, forventet og målbare nytte i form av arbeidsplasser, verdiskaping og/eller omsetningsvekst. Prosjekter innenfor geografiske områder med særlige utfordringer kan tillegges vekt når søknadsmassen vurderes.

Søknadsfrist 8. april 2019. Søknad sendes firmapost@vfk.no

Søkeren må være hjemmehørende i Vestfold, og prosjektets aktiviteter må gjennomføres på en slik måte at resultatene oppnås i Vestfold.

Kontakt ved spørsmål

Magnar Simensen

Rådgiver

Send e-post

Tlf: 33 34 40 00 (sentralbord)