Opplæring

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift. Rundt 9000 elever og 1900 lærlinger og lærekandidater omfattes av fylkeskommunens utdanningstilbud. I tillegg er fylkeskommunen ansvarlig for Fagskolen i Vestfold og Skiringssal folkehøyskole.

Vestfold fylkeskommune eier og driver 10 videregående skoler, en skole for sosiale og medisinske institusjoner (SMI), en skole for voksenopplæring (Kompetansebyggeren Vestfold), en folkehøyskole (Skiringssal) og Fagskolen i Vestfold.

Administrasjon

Utdanningsavdelingen i fylkeskommunen er administrativt ansvarlig for videregående opplæring. Avdelingen holder til på fylkeshuset i Tønsberg og består av:

  • Utdanningsstaben
  • Skoleseksjonen
  • Seksjon for fagopplæring
  • Eksamenskontoret

Opplæringsløpet

Regional plan for helhetlig opplæringsløp skal sikre god kvalitet og sammenheng i hele opplæringsløpet, fra barnehage til arbeidsliv og høyere utdanning.

Tre dimensjoner er viktig:

  • Overgangene mellom barnehage og grunnskole, mellom grunnskole og videregående opplæring, samarbeid om overgang fra skole til opplæring i bedrift for elever og lærlinger, lærekandidater.
  • Kvaliteten på de ulike nivåene der barn og unge opplever personlig og faglig utvikling ut fra evner og forutsetninger.
  • Aktørene må ha kunnskap og innsikt i hele opplæringsløpet fra barnehage til ut videregående opplæring.

Les mer om Opplæringsløpet.no

Kontakt

Eksamenskontoret

Send e-post

Tlf. 33 34 42 05

mandag 10.00 - 11.00

tirsdag - fredag: kl 9.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00

Kontakt

Voksenopplæring

Send e-post

Tlf. 33 34 40 00

Telefontid:

Tirsdag, onsdag og fredag 09-11 og 12-14.

Telefonsvarer står på når vi ikke er tilgjengelige.

Kontakt

Inntak

Send epost

Tlf. 33 34 41 72.

Telefontid tirsdag - fredag fra kl. 10-11 og 12-14

Kontakt

Fagopplæring

Send e-post

Tlf. 33 34 40 00