Lytt til tekst
SØK MENY

Eksamen

Fylkeskommunen har ansvar for eksamen for elever på videregående skole, privatister og praksiskandidater på videregående nivå og fag- og svenneprøver.

Eksamenskontoret sørger for gjennomføring av eksamen for privatister og praksiskandidater.

De videregående skolene sørger for gjennomføringen av eksamen for elever.

Eksamenskontoret har ansvar for gjennomføring av fag- og svenneprøver.

 

Kontakt oss:

Send e-post

Tlf. 33 34 42 05

Tirsdag til fredag kl. 10-11 og kl. 12-14

I eksamensperiodene har vi utvidet åpningstid

Privatisteksamen

Frist for oppmelding:

15.september

Du er først oppmeldt når du har betalt eksamensavgiften. Det er ikke mulig å melde seg til eksamen etter fristen.