Eksamen

Fylkeskommunen har ansvar for eksamen for elever på videregående skole, privatister og praksiskandidater på videregående nivå og fag- og svenneprøver.

Eksamenskontoret sørger for gjennomføring av eksamen for privatister og praksiskandidater.

De videregående skolene sørger for gjennomføringen av eksamen for elever.

Eksamenskontoret har ansvar for gjennomføring av fag- og svenneprøver.

For privatister

Frist for oppmelding:

1.februar

Du er først oppmeldt når du har betalt eksamensavgiften. Det er ikke mulig å melde seg til eksamen etter fristen.