Lytt til tekst
SØK MENY

Etter eksamen

Gå direkte til

Resultatene kommer kun på privatistweb. Det er ikke mulig å få opplyst karakterer over telefon. Sett deg godt inn i frister for klage og bestilling av kompetansebevis!

Resultatet av eksamen

Når er karakterene klare?

Resultatet vil du finne på privatistweb  etter hvert som vi får resultatene. 

  • i løpet av januar for høsteksamen
  • i slutten av juni for våreksamen

Karakterene er klare før fristen for søking til høyere utdanning.

 

Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Ved opptak til høyere utdanning kreves det kompetansebevis eller vitnemål. Du må selv sende kopi av kompetansebeviset /vitnemålet til høgskole eller universitet.

Du kan lese mer om hvordan du søker til videre studier på nettsidene til Samordna opptak

 Bestilling av kompetansebevis - 20. juni

Dersom studiestedet du søker plass ved krever kompetansebevis, må du bestille dette hos oss innen 20. juni for våreksamen

Du bestiller på epost eksamenskontoret@vfk.no  Du må oppgi navn, personnummer, adresse og hvilke av fagene dine du ønsker kompetansebevis for.

Dersom du har bestilt kompetansebevis, blir det sendt til den adressen du har oppgitt på privatistweb. Har du endret adresse, må du derfor sende informasjon til eksamenskontoret@vfk.no  

 

Bestilling av vitnemål

Hvis du skal ha vitnemål eller få nytt vitnemål, må du henvende deg til den skolen du tidligere var elev ved.  Alle videregående skoler i Vestfold trenger kun kopi av din side på privatistweb.

Hvis du har tatt privatisteksamen i et annet fylke enn Vestfold, må du bestille kompetansebevis fra det fylket innen fristen de setter. Rett kopi av kompetansebeviset må du sende skolen du tidligere var elev på i Vestfold umiddelbart etter at du har mottatt det, dersom du skal søke høyere utdanning innen fristen.  

Du kan selv bestemme om du vil ha påført den nye karakteren hvis du har vitnemål fra før.

Vitnemål blir gitt som dokumentasjon for bestått opplæringsløp som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. Alle fag på et vitnemål må være bestått.

 

Har du mistet kompetansebeviset eller vitnemålet ?

Dersom du tidligere har bestilt kompetansebevis eller vitnemål fra oss, og har mistet det, vil det koste kr 500 å få laget et nytt.

Du vil få oppgitt et kontonummer og en betalingsfrist, og må sende kvittering før vi sender nytt kompetansebevis.

  

Klage på skriftlig eksamen

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Ved våreksamen er det 2 frister for klage. For at klager i fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag skal kunne behandles raskt, må du sende klageskjema senest 25. juni kl.12

Hvordan klager du?

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på karakter.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Hvis du ønsker å klage på skriftlig karakter, må du logge deg inn på klageskjemaet med din elektroniske ID:

Logg deg inn på klageskjema.

Hurtigklage ved våreksamen - frist 25.juni kl 12

 

Svar fra hurtigklagebehandlingen sendes med e-post/post senest torsdag 5.juli.

Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag kan behandles som hurtigklage:

norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskingslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, geofag, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi 

Fra Utdanningsdirektoratet - om klagebehandling

Klagebehandling er ikke ny sensur. Karakteren kan senkes dersom klagenemnda finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.

Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur på fritt grunnlag. Klagenemnda skal vurdere om karakteren er urimelig. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at oppgavesvaret kan virke noe strengt bedømt.

Utdanningsdirektoratet 

 

Fra forskrift til opplæringsloven kap 5

 " Fristen for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterar og standpunktkarakterar, er 10 dagar.

Fristen skal reknast frå tidspunktet når meldinga om vedtaket er komen fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjend med vedtaket.

Den som har klagerett, kan ikkje krevje grunngiving for karakterar til skriftleg eksamen.

Forskrift til opplæringsloven

   

Klage på muntlig eksamen

Reglene for klage på muntlig eksamen gjelder også for klage på praktisk eksamen.

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

På muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Dersom det har skjedd en formell feil ved eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Klagen sendes til Vestfold fylkeskommune, Eksamenskontoret, Pb 2163, 3103 Tønsberg, eller på e-post til eksamenskontoret@vfk.no.

Eksempler på formelle feil

Formelle feil kan være:

  • Privatisten får ikke bruke den tiden han/hun har krav på
  • Privatisten blir avbrutt av forstyrrelser
  • Gjeldende regler for karaktersetting er ikke fulgt
  • Eksamensoppgavene er ikke innenfor læreplanens mål
  • Trakasserende opptreden fra sensor eller eksaminator
  • Sensor som åpenbart ikke følger med / sensor som er inhabil (f.eks. nær slekt)

Når du klager på muntlig eksamen må du få med alle de opplysninger om gjennomføringen av eksamen som kan være relevante.

Forskrift til opplæringsloven

Her kan du lese mer om klage på muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?