Lytt til tekst
SØK MENY

Hvordan foregår eksamen?

Gå direkte til

Eksamen kan være skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk.

Skriftlig eksamen

Eksamen kan være med eller uten én dags forberedelse.

Dagen før eksamen må du hente forberedelsen på hjemmesida til Utdanningsdirektoratet

Oversikt over fag med forberedelse

Eksamenssted

Gjør deg kjent med hvor din eksamen skal være slik at du kan være på plass senest kl 08.30.

Ta med legitimasjon med bilde. Du kan ikke regne med å få avlegge eksamen hvis du kommer for sent eller har glemt legitimasjon.

Informasjon om hvor og når du skal ha eksamen finner du på Min side på Privatistweb. Der står romnummeret i eksamenslokalet der du skal ha eksamen. Dette er klart fra 1.april for våreksamen og 1.november for høsteksamen.

Skriftlig eksamen forgår i på ulike steder i Vestfold. 

 
Informasjonen du ser på privatistwebEksamenssted
romnummer + Træleborgv 11

Træleborg konferansesenter T11,Træleborgvn 11, Tønsberg

Du bør parkere ved Tønsberg svømmehall i Wilh.Wilhelmsensvei 1.

romnummer + Greveskogen vgs

Greveskogen videregående skole, Eikveien 2, Tønsberg

Du må parkere på parkeringsplassen ved Greveskogen idrettspark  

romnummer + Kompetansebyg

Kompetansebyggeren Vestfold, Nordbyen 40, Tønsberg  

romnummer + Sandefjord vgs

Sandefjord videregående skole, Krokemoveien 2-4, Sandefjord

romnummer + Horten vgs Horten videregående skole, avdeling Skippergata 6, Horten
romnummer + Fylkeshuset Fylkeshuset, Svend Foynsgate 9, Tønsberg

 

Bruk av PC eller nettbrett

Skriftlig eksamen er digital. Du må bruke egen PC eller nettbrett ved eksamen. Det er egne regler for matematikk.

Du må sørge for at din PC er oppladet når du møter til eksamen. Vi kan ikke garantere at det er strømtilgang i eksamenslokalet. Det er bare ved eksamen i Brønnteknikk at du ikke kan bruke PC.

Betingelser for bruk av datamaskin ved skriftlig eksamen:

 • Du må ha med deg egen datamaskin som du er vant til å bruke
 • Datamaskinen må ha trådløs nettverkskommunikasjon og USB-port
 • Det er ikke tillatt å koble seg til internett, kun til Eksamenskontorets nett for digital innlevering av eksamensbesvarelsen
 • Alle programmer du skal benytte må ligge lokalt lagret på maskinen før du kommer til eksamen
 • Hele besvarelsen må leveres digitalt.
 • Det vil ikke være mulig å skrive ut besvarelsen.

Veiledning

Det er vakter i eksamensrommet som vil veilede deg i pålogging og levering. Det blir ikke gitt teknisk assistanse med maskin eller programvare.  

 

Tekniske krav

Nettleser må være installert før eksamensdagen. Her finner du teknisk krav

Du må ha installert Flash og en PDF-leser. Nettleseren Chrome har begge innebygd: https://www.google.com/intl/no/chrome/browser/

 

Sjekkliste for digital eksamen

Her finner du en sjekkliste som du bør sette deg inn i før eksamen.

 

Egen side for selve eksamensdagen

Denne siden vil være tilgjengelig med aktive lenker på eksamensdagen.

 

 

Hjelpemidler

Eksamen kan være med eller uten hjelpemidler

 • Modell 1 - Eksamen Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av kommunikasjon og oversettelsesprogram.  Her kan du lese hvilke nettbaserte hjelpemidler som er tillatt til eksamen.
 • Modell 2 – Todelt eksamen. Gjelder disse fagene: matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2 og samfunnsøkonomi 2 Del 1 – Uten hjelpemidler. Kun skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av kommunikasjon og oversettelsesprogram.  Her kan du lese hvilke nettbaserte hjelpemidler som er tillatt til eksamen. Ved levering av Del 1 vil det kunne oppstå noe støy i lokalet.

 

Fusk eller plagiering

Blir du tatt i fusk eller plagiering ved eksamen vil dette føre til at du mister eksamensvurdering i faget.

Blir du tatt i fusk vil du bli utvist fra eksamenslokalet. Du vil få en sperrefrist på 1 år på muligheten til å ta eksamen på nytt.

 

Hodetelefoner/headset

Det er tillatt å bruke /hodetelefoner/headset under eksamen på visse vilkår:

 • kan ikke være koblet til musikkspiller eller telefon
 • kan ikke ha innebygd sender eller mottaker av trådløse signaler
 • må være koblet til PCen via kabel, ikke trådløs tilkobling

Dersom andre forstyrres av lyden, vil eksamensvakten be deg om å skru ned volumet. Dersom dette ikke overholdes kan hodetelefonene bli inndratt under eksamen.

 

Eksamensoppgaver og vurderingsveiledninger

Det er laget vurderingsveiledninger i en rekke fag. Veiledningene inneholder viktig informasjon om eksamen.Vurderingveiledningene gir deg informasjon hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene.

Her kan du lese mer om eksamensoppgaver og vurdering

Vurderingsveiledninger i fellesfag og programfag - yrkesfag

  

Retningslinjer for skriftlig lokalgitt eksamen i Vestfold

Retningslinjer som gjelder for skriftlig lokalgitt eksamen for elever og privatister i Vestfold

 

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Eksamenssted

Informasjon om hvor og når du skal ha eksamen finner du på din side på Privatistweb fra 1.april for våreksamen og 1.november for høsteksamen. Oppmøtetid for alle: Kl 17.00. (Kroppsøving kl 15.00/16.00). Det kan bli noe venting.

Bruk skolenes hovedinngang. Døren stenges når eksamen starter.

Dine prøver kan foregå på forskjellige skoler. I noen fremmedspråk kan eksamen være i et annet fylke. Du får nærmere beskjed.

Ta med gyldig legitimasjon med bilde. Hvis du kommer for sent, eller har glemt legitimasjon, kan du ikke regne med å få ta eksamen.

Ta med skrivesaker, lærebøker, notater, ordbøker, elevøvingsjournaler etc.

 

Denne informasjonen ser du på privatistwebEksamenssted

(romnummer), Greveskogen vgs

Greveskogen videregående skole, Eikveien 2, Tønsberg

Eksamen i kroppsøving: Idrettsbygget, som er et eget bygg bak hovedbygget/skolen

(romnummer), Sandefjord vgs

Sandefjord videregående skole, Krokmoveien 2-4, Sandefjord

Eksamen i kroppsøving: Idrettshallen, som  er et eget bygg bak hovedbygget/skolen

(romnummer), Thor Heyerdahl vgs

Thor Heyerdahl videregående skole, Hoffsgt 6, Larvik

Eksamen gjennomføres slik:

Forberedelse: Inntil 30 minutter

 • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden.
 • Du trekker et tema eller en problemstilling. I språkfag kan du få en lytteprøve.
 • Du kan ta notater som du kan bruke som en støtte under selve eksaminasjonen. Notatene kan du skrive for hånd eller på PC.

 Eksaminasjon: 20-30 minutter. I muntlig-praktiske fag inntil 45 min

 • Du presenterer resultatet av arbeidet i forberedelsen - ca 10 min
 • Spørsmål /samtale med utgangspunkt i det du har forberedt deg på.
 • I fag der det i følge læreplanen skal være et selvvalgt fordypningsemne, må du kunne analysere, drøfte og presentere innholdet av det valgte lærestoffet.

I samtalen skal sensorene sørge for at du får vist din kompetanse på en best mulig måte. Temaet/problemstillingen/oppdraget du har fått, gjør det naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under fagsamtalen.

 

Muntlig praktisk eksamen i naturfag, fysikk, kjemi og biologi

Du må forberede deg på å kunne gjøre en eller flere  praktiske øvelser til eksamen.I fagene kjemi og fysikk må du ta med lommeregner og tabeller.

Du kan ta med deg en oversikt/liste/journal for gjennomgåtte øvelser når du møter til eksamen. Som privatist må du sørge for å ha gjennomført de elevøvelsene som læreplanen krever.

 

Muntlig praktisk eksamen i kroppsøving

Husk treningstøy og legitimasjon med bilde. Eksamen begynner kl 15.00/16.00. Se Min side på privatistweb

Forberedelse: Du skal varme opp i ca 20 min, slik at du er klar for eksaminasjonsdelen.

Eksaminasjon: Du gjennomfører praktiske øvelser. I løpet av eksamen vil sensorene stille deg spørsmål om teorien knyttet til det du utfører praktisk. Du kan i tillegg få spørsmål fra andre kompetansemål i læreplanen.

 

Her får du gode råd om kildehenvisning

 

Muntlig eksamen innebærer krav til nøyaktighet i dokumentasjon av kilder og riktige gjengivelser fra sitert tekst. Det skal framgå hva du selv har produsert og hva som er hentet fra andre.

Hvorfor bør du bruke ulike kilder?

 • Du dokumenterer dine påstander
 • Du underbygger egne teorier/innfallsvinkler
 • Du viser til tidligere arbeider
 • Du viser faglig høy standard

Hvorfor bør du sitere og referere?

 • Du respekterer opphavsrett og krediterer den som har gjort arbeidet
 • Du unngår plagiat og mistanke om fusk
 • Du viser sensorene veien til kildene du har brukt

Hvordan sitere og referere?

 • Det finnes flere systemer for å holde orden på kildehenvisningen.
 • Du kan gjøre dette på ulike måter, men det skal være klart og tydelig hvor stoffet er hentet fra.
 • Du kan henvise til dine kilder fortløpende i teksten eller i innledningen til muntlig eksamen.
 • Du kan også henvise til muntlige kilder.
Vurdering

Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen. Du må derfor sette deg godt inn i læreplanen for det faget du vil ta eksamen i. Det er din samlede kompetanse til eksamen som skal sluttvurderes.

Offentliggjøring av eksamenskarakter

Karakteren for muntlig og muntlig-praktisk eksamen offentliggjøres etter hver kandidat.

 

Retningslinjer formuntlig og muntlig-praktisk eksamen

Retningslinjer som gjelder for muntlig og muntlig-praktisk eksamen for elever og privatister i Vestfold

Praktisk eksamen

Retningslinjer som gjelder for praktisk eksamen for elever og privatister i Vestfold

Praktisk eksamen blir gjennomført ved en av de videregående skolene i Vestfold. Du vil få nærmere informasjon direkte fra skolen før eksamen.

 

Eksamensreglement

Det er viktig at alle som avlegger eksamen får så like forhold som mulig. Alle må derfor ta hensyn til hverandre og følge de regler som gjelder.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?