Lytt til tekst
SØK MENY

Elev-, lærling- og mobbeombud

Ombudene i Vestfold skal være frie og uavhengige.

Portrettfoto

 


Vestfold fylkeskommune har to ombud som jobber for å ivareta elevenes rettigheter, Elev- og lærlingombudet og Mobbeombudet.

Mobbeombudet skal bidra til at barn, elever og foreldre får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole, og i samarbeid med elev- og lærlingombudet bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring. 

Elev- og lærlingombudet skal bidra til å sikre at rettighetene til elever, lærlinger og lærekandidater og ungdom som tilhører oppfølgingstjenestens målgruppe, blir ivaretatt i Vestfold.

Formålet er å ivareta ungdommens rettigheter og plikter, fremme dialog og samarbeid, og gjennom dette håndtere, eller helst forebygge misforståelser, krenkelser, diskriminering, konflikter og mobbing. Samtidig bidra til fokus på medvirkning og et godt læringsmiljø i skole og bedrift

Ombudene fungerer i team, der det er hensiktsmessig, og som selvstendige aktører med tydelige avgrensede arbeidsområder, der dette er hensiktsmessig. 

Nyttige lenker

Barneombudet