Lytt til tekst
SØK MENY

Elev- og lærlingombudet

Gå direkte til

Elev- og lærlingombudet skal ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten.

Fraværsmelding!

Elev- og lærlingombudet er på tjenestereise fra 20.-22.05.2019. Jeg vil ha begrenset tilgjengelighet i perioden. PS! Gyldig og dokumentert fravær:).


Den vanskelige samtalen!

Ta imot vanskelige samtaler med respekt og åpenhet. Lytt til elever og lærlinger. Husk at du kan gjøre en forskjell og bidra til at hverdagen i skole og bedrift oppleves positiv. 

Hva kan Elev- og lærlingombudet gjøre for deg?

  • Bistå i enkeltsaker (har taushetsplikt og benytter samtykkeskjema)
  • Bistå ungdom som opplever seg urettferdig behandlet. 
  • Gi råd om rettigheter og plikter
  • Ta opp saker på vegne av elever, lærlinger, klasser, elevråd, skoler, bedrifter ol.
  • Bidra til styrket medvirkning i opplæringen og et bedre læringsmiljø i skole og bedrift

Er du i ferd med å avbryte opplæringen, endre eller heve kontrakt, skal det gjennomføres et Avklaringsmøte. Skolen, bedriften/opplæringskontoret har ansvar for og plikt til å innkalle til møte. 

Hvem kan kontakte ombudet?

  • Alle ungdommer med rett til videregående opplæring
  • Foreldre og foresatte
  • Opplæringsansvarlige, ansatte i skole og bedrift
  • Alle med spørsmål om videregående opplæring

Kontaktinformasjon

Elev- og lærlingombudet i Vestfold
Geir Eidsvåg - kontor på Fylkeshuset i Tønsberg

Telefon: 481 79 742
E-post: geirei@vfk.no
F
acebook, Elev- og lærlingombudet i Vestfold

Telefon sentralbord: 33 34 40 00

Ombudets ansvar og oppgaver

Mandat for Elev- og lærlingombud i Vestfold

Gjennom god dialog og samarbeid ønsker ombudet å forebygge, håndtere misforståelser, krenkelser, diskriminering, konflikter og mobbing.

Rapporter

Årsrapport 2017-2018 for Elev- og lærlingombudet i Vestfold

Nyttige lenker

Videregående opplæring
Lover og forskrifter 


Spørsmål og svar om fraværsgrensen 

Vurderingspraksis-Vurdering for læring 
Utdanning.no 
Ung.no 
Arbeidstilsynet 
DUbestemmer.no 
Mobbing på arbeidsplassen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?