Lytt til tekst
SØK MENY

Mobbeombudet i Vestfold

Gå direkte til

Mobbeombudet skal bidra til at barn, elever og foresatte får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt læringsmiljø
Mobbeombudet i Vestfold, Kaja Vintervold Asmyhr

Nytt nasjonalt nettsted for elevombudene i Norge
Mandag 30. september lanseres et nytt nasjonalt nettsted for elev-, lærling- og mobbeombudene i Norge.

Nettsidene finner du her:  http://elevombudene.no 


Hva er et mobbeombud?

Mobbeombudet skal arbeide for at alle barnehagebarn og elever i Vestfold opplever å ha et trygt, godt og inkluderende miljø i barnehage og skole.

Mobbeombudet skal tale barnas og elevenes sak i utfordringer knyttet til barnehage- og skolemiljø.

Mobbeombudets rolle er uavhengig og skal arbeide fritt uten binding til administrativ eller politisk ledelse i fylket. 

Mobbeombudet har taushetsplikt, og det er du som tar kontakt som bestemmer om mobbeombudet skal ta saken videre eller dele informasjon om den. Du kan også drøfte saker anonymt med mobbeombudet.

Hvem kan kontakte ombudet?

Mobbeombudet er tilgjengelig for alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak og kan kontaktes av barn, elever og foresatte. Mobbeombudet kan også kontaktes av lærere, skoleledere og andre som arbeider med barne- og elevmiljø.

Hva kan mobbeombudet hjelpe med?

Støtte og veiledning til barn, elever og foreldre i saker der barnet/eleven opplever utfordringer i sitt miljø i barnehagen eller skolen.

Påse at barnets stemme høres og at barnets beste ligger til grunn for tiltak og håndtering av saker gjennom å videreformidle til skoler og barnehager på vegne av barn, elever og deres foreldre. 

Være en støttespiller for skoler og barnehager i enkeltsaker og være en samarbeidspartner i utvikling av system og praksis. 

Bidra til dialog og godt tverrfaglig samarbeid i oppfølging av enkeltsaker. 

Mobbeombudet skal også ha en rolle i forebyggende arbeid gjennom informasjonsspredning til barn, elever, foreldre, skoler og barnehager.

 

Kontaktinformasjon

Kaja Vintervold Asmyhr:
Mobil: 482 96 107
Kaja.asmyhr@vtfk.no

Mobbeombudet i Vestfold
Telefon sentralbord: 33 34 40 00

Nyttige lenker

 Barneombudet Barnehage- og skolemiljø

  • {{text}}
{{hotkey}}
{{text}}

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?