Lytt til tekst
SØK MENY

Prøvenemnder

Gå direkte til

Å være i prøvenemnd er et verv. Prøvenemndene er oppnevnt av fylkeskommunen for 4 år av gangen og er sensorer for fag-, svenne- og kompetanseprøver.

Fagopplæringen i Vestfold har i denne perioden mellom 350 og 400 medlemmer fordelt på 73 nemnder i 65 fag.

Disse medlemmene er ansvarlige for sluttvurderingen til lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater som etter læretid, skolegang eller praksis i arbeidslivet er klare til å ta fag-/ og svennebrev.

Det er obligatorisk opplæring for alle som er med i prøvenemnd. 

 

Lage og vurdere fag- og svenneprøver

Lage og vurdere fag- og svenneprøver

Prøvenemndsmedlemmer har ansvaret for å lage eller godkjenne forslag til fag- og svenneprøver i tillegg til å vurdere dem. Under finner dere lenke til Utdanningsdirektoratets nettside. Der er det informasjon om oppgavene og ansvaret som følger med prøvenemndsvervet og tips og råd om hvordan dere kan gå frem når dere skal gjennomføre fag- og svenneprøver.

Fag- og svenneprøver

 

 

Honorar ved fagprøve

Honorarkrav fylles ut i reiseregningsmodulen. Se Eksamenskontorets fane  

 

 Eksempler på vurderingsgrunnlag og fagprøver

 

Her er eksempler fra alle programområder på vurderingsgrunnlag og fagprøver

Revisjoner og nyheter fra feltet

Det foregår for tiden en revidering av forskrift til opplæringslova i forhold til prøvenemnder og fagprøver. Antall programområder øker fra 8 til 10 fra 2020. Les mer om dette her

Denne endringen medfører at alle læreplaner bli revidert i løpet av de neste par åra. Vi anbefaler dere å følge med på vår hjemmeside samt på udir.no

Nyttige lenker

Læreplaner  (udir.no)

Opplæringslova  (lovdata.no)

Forskrift til opplæringsloven (Lovdata.no)

 

For mer informasjon kontakt rådgiver: Marit Sæthern maritn@vfk.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?