Lytt til tekst
SØK MENY

Fagprøve/svenneprøve

Gå direkte til

Med et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt. For å få fagbrev eller svennebrev i et fag, må du bestå fag- eller svenneprøve, det kan du gjøre enten som lærling eller som praksiskandidat. Under finner du informasjon om oppmelding og gjennomføringen av prøven, og om klageadgang.

 Før prøven

 

Hvem kan melde seg opp til prøven?
  • Lærlinger som har fullført læretid i bedrift 
  • Elever som har gjennomført fagopplæring i skole
  • Voksne som har lang og relevant arbeidserfaring, kan avlegge fag- eller svenneprøve som praksiskandidat.

 

Når kan jeg gå opp til fag- eller svenneprøve?

De fleste lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater gjennomfører fag- eller svenneprøven ved slutten av opplæringstiden, og prøven skal normalt være avsluttet innen to måneder etter at opplæringstiden er fullført.

Praksiskandidater kan gå opp når deres teori og praksis er godkjent og prøvenemnda har mottatt oppmeldinga fra Vestfold fylkeskommune.

Dersom det er lærlinger som skal opp, vil disse bli prioritert, da de er i et opplæringsløp.

Hvem melder meg opp til prøven?
  • Hvis du er lærling, er det lærebedriften som har ansvar for å melde deg opp til fag- eller svenneprøve.
  • Hvis du er elev, har skolen ansvaret for å melde deg opp til prøven.
  • Hvis du er praksiskandidat, må du selv sende påmeldingen til fylkeskommunen du bor i innen fristen fylkeskommunen har fastsatt.

 

Under prøven

Hvor skal jeg gjennomføre prøven?

Lærlinger gjennomfører vanligvis fag- eller svenneprøven i den bedriften de har hatt læretiden sin i. Hvis lærlingen har vært innom flere bedrifter i løpet av læretiden, gjennomfører han prøven i den bedriften han har tilbrakt mest tid i.

Dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre prøven i bedriften, må lærlingen gjennomføre prøven ved en prøvestasjon. En prøvestasjon er et verksted som er utstyrt med alt man trenger for å gjennomføre prøven.

Elever som har gjennomført hele opplæringen i skole, gjennomfører prøven ved en prøvestasjon eller i skolens verksted.

Praksiskandidater har selv ansvar for å finne et sted de kan gjennomføre sin fagprøve.

Hvor lenge varer prøven?

Lengden på prøven varierer fra fag til fag. Den fastsatte lengden på fag- eller svenneprøven du skal ta, finner du i læreplanen for faget.

Hva går prøven ut på?

Kort fortalt skal fag- eller svenneprøven teste om du har den kompetansen i faget som er beskrevet i læreplan.

Ei prøvenemnd har ansvar for å lage fag- eller svenneprøven din, og for å vurdere den. Prøvenemnda består vanligvis av to personer som har kompetanse i faget.

Finn læreplan

Hvordan går prøvenemnda fram når de skal lage og vurdere prøven min?

Når prøvenemnda lager prøven, tar de utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for faget. Hvis du er lærling i en bedrift, kan de i tillegg bruke den interne opplæringsplanen du har hatt i bedriften. Den faglige lederen eller instruktørene dine kan også foreslå oppgaver. Arbeidsoppgavene prøvenemnda gir deg skal reflektere kravene til faglig kompetanse slik de er beskrevet i læreplanen.

Hvilke hjelpemidler er tillatt?

Du kan bruke de hjelpemidlene du har benyttet deg av i løpet av læretiden.

 

 

Etter prøven

Kan jeg klage på resultatet hvis jeg ikke er fornøyd?

Du kan klage på resultatet dersom du får karakteren ”ikke bestått” og mener prøvenemnda har gjort formelle feil eller andre ikke-faglige feil. Du kan også klage dersom du er uenig i den faglige vurderingen prøvenemnda har gjort av arbeidet ditt.

Klagefristen er tre uker fra datoen du fikk melding om resultatet (karakteren), eller fra tidspunktet du burde ha gjort deg kjent med resultatet. Det er derfor svært viktig at du gjør deg kjent med resultatet straks det er klart.

Hvordan går jeg frem hvis jeg vil klage på resultatet?

Du må sende en skriftlig klage til fylkeskommunen der du tok prøven. I klagen må du forklare hva du klager på og hvorfor du ønsker å klage på dette. Skriv gjerne hvilket grunnlag du klager på, det vil si formelle eller ikke-faglige feil og/eller den faglige vurderingen. Hvis det er tvil om du har overholdt klagefristen på tre uker, bør du i tillegg forklare hvorfor du ikke har levert klagen før.

En klagenemnd vil behandle klagen din. Vanligvis er behandlingstiden en måned, men hvis du ikke har fått svar innen den tid, skal du få et foreløpig svar på når du kan forvente å få et vedtak i klagesaken din.

Nemndas vedtak er endelig, og du kan ikke klage på det.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?