Lytt til tekst
SØK MENY

Bli lærebedrift

Gå direkte til

Å være lærebedrift er en investering. Lærebedriftene er med på å forme morgendagens fagarbeidere og bidrar til å sikre din egen og bransjens fremtid.

Hva er bedriftsopplæring?

Bedriftsopplæring er en avsluttende del av den yrkesfaglige delen av videregående opplæring. Etter to år på skolen skal elevene ut som arbeidstakere og lærlinger.

Etterspørselen etter faglært arbeidskraft er stor og økende innenfor de aller fleste yrker og fag. Det gir muligheter for alle, enten man er ung og usikker på valg av yrkesutdanning, eller er voksen og ønsker å formalisere et langt yrkesliv gjennom å ta et fagbrev.  

Bestått fagbrev åpner for andre valg blant annet fagskole, mesterbrev og enkelte høyere studier gjennom Y-veien. Ønsker du å studere etter endt fagbrev har du rett til å ta påbygging til generell studiekompetanse gjennom "Påbygg 4". 

I Vestfold er det gjennomsnittlig 1 900 løpende lærekontrakter årlig fordelt på 185 ulike lærefag. Stadig kommer det nye fag til. I 2015 kom Portørfaget og Byggdrifterfaget. Les mer om de ulike yrkene på Utdanning.no

Fag- og yrkesopplæringen ivaretas gjennom et godt og forpliktende samarbeid mellom ulike aktører i samfunnet. Sentralt står utdanningsavdelingen i Vestfold fylkeskommune, partene i arbeidslivet (LO og NHO), opplæringskontorer og lærebedrifter i Vestfold. 

Seksjonen for fagopplæring er en av fire seksjoner i Utdanningsavdelingen. Seksjonen har i oppgave å kvalitetssikre opplæringen som gis ute i lærebedriftene i Vestfold.

Hvordan søke om godkjenning?

Hvordan søke om å bli godkjent lærebedrift?

For å kunne inngå lærekontrakt for første gang, må bedriften din godkjennes. Før du søker om godkjenning, må du/dere vurdere om dere har kapasitet og kompetanse til å tilby opplæring til en eller flere lærlinger. I tillegg forutsetter godkjenningen at dere har relevante arbeidsoppgaver i bedriften som muliggjør opplæring i kompetansemålene i læreplanen for faget lærlingen har valgt. Bedriften må også ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret bedriften har i henhold til opplæringsloven.

De fleste bedrifter (85%) velger å samarbeide med et opplæringskontor, og da kan det være at opplæringskontoret stiller med den faglige lederen.

Ta kontakt med Fagopplæringsseksjonen  i Vestfold fylkeskommune eller nærmeste opplæringskontor  for å levere søknad om godkjenning.

 

I Vestfold fylkeskommune er det ulike søknadsskjemaer for å få godkjenning:

Søknad om godkjenning som opplæringskontor

Søknad om godkjenning som medlemsbedrift

Søknad som lærebedrift på selvstendig godkjenning

 Mal for intern plan for opplæring i bedrift

 

  Prosedyre for søknadsbehandling av godkjenning som opplæringskontor

  Prosedyre for søknadsbehandling av godkjenning som medlemsbedrift i opplæringskontor

  Prosedyre for søknadsbehandling som lærebedrift på selvstendig godkjenning

 

Når virksomheten er godkjent, vil dere motta en skriftlig bekreftelse og et godkjenningsbevis. 

Logo - godkjent lærebedrift

Ønsker du å markedsføre at din bedrift er godkjent lærebedrift?

Bestill logo Godkjent lærebedrift direkte fra Utdanningsdirektoratet

Hvordan rekruttere en eller flere lærlinger?

Når bedriften din er godkjent som lærebedrift, bestemmer du/dere selv hvordan lærlingen skal rekrutteres. Det er flere måter å rekruttere lærlinger:

  • Lærebedrifter med frittstående godkjenning har tilgang på alle søkere til lærebedrift i sitt fagområde gjennom VigoBedrift.no
  • Medlemsbedrifter i et opplæringskontor kan be sitt opplæringskontor om en liste over aktuelle kandidater.
  • Din bedrift kan lyse ut en læreplass.
  • Din bedrift kan kontakte nærmeste videregående skole og inngå avtale om å ta inn en elev på praksisutplassering i faget YFF – Yrkesfaglig fordypning. En slik utplassering er en fin måte for partene å bli kjent med hverandre og bli trygge på valget om å tegne lærekontrakt.
  • Mange elever tar selv kontakt med bedrifter for å søke om læreplass.

Nye lærlinger begynner vanligvis læretiden i august når skolen starter, og dere bør derfor gå i gang med rekrutteringsarbeidet tidlig på året.

 

Inngå kontrakt med lærlingen

Når dere har funnet den rette kandidaten, må dere tegne en lærekontrakt og arbeidsavtale med lærlingen.

Lærekontrakten har tre parter – Lærebedriften, lærlingen og Fylkeskommunen. Lærekontrakten er regulert av Opplæringsloven og opplæringen skal skje iht. målene som er fastsatt i læreplan for faget og opplæringskontrakten utløser tilskudd for opplæring.

Arbeidsavtalen har kun to parter - arbeidstaker (lærlingen) og arbeidsgiver (lærebedriften). Arbeidsavtalen reguleres av Arbeidsmiljøloven.

For noen fagområder og virksomheter er lønnsnivå og lønnsutvikling fastsatt i tariffavtale.

Er du medlemsbedrift i et opplæringskontor, er det medlemsbedriften og  opplæringskontoret som sammen har ansvaret for å følge opp lærekontrakten. Da er det også opplæringskontoret som inngår lærekontrakten med lærlingen, mens virksomheten ansetter lærlingen og tar lønns- og arbeidsgiveransvaret. 

Følge opp lærling i bedrift

På Utdanningsdirektoratet nettside Udir.no  kan du få tips og råd om hvordan du/dere kan planlegge og gjennomføre opplæringen.

Om lag 85% av lærlingene i Vestfold fylkeskommune er tilknyttet et opplæringskontor og får sin opplæring i en av opplæringskontorenes medlemsbedrifter. Opplæringskontoret har oppfølging av sine medlemsbedrifter og deres lærlinger.

Vestfold fylkeskommune ved fagopplæring eller de videregående skolene har oppfølgingen av bedrifter med selvstendig godkjenning og deres lærlinger gjennom læretiden. Oppfølgingen skjer på flere arenaer, enten i møter ute på bedriftene, eller som felles samlinger på de videregående skolene eller på fylkeshuset.

Vigo bedrift

Vigobedrift for bedrifter og opplæringskontor

Brukermanual og detaljert beskrivelse for bruk av Vigobedrift for bedrifter og opplæringskontor

 

Kurs for faglige ledere og instruktører 

Fylkeskommunen tilbyr i tillegg en rekke kurs og nettkurs for faglige ledere og instruktører. 

Læringsmiljøundersøkelsen blant lærlinger og faglige ledere/instruktører, viser at mange lærlinger mener at det er viktig at de faglige lederne/instruktørene gir god nok tilbakemelding på deres arbeid. Lærlingene oppgir at nest etter faglig kunnskap, er evnen til å forklare seg på en forståelig måte, den viktigste egenskapen for en god faglig leder/ instruktør.

Fagopplæringseksjonen i Vestfold fylkeskommune tilbyr kurs for å hjelpe lærebedriftene til å bli enda bedre og mer effektive i utviklingen av dyktige fagarbeidere.

 

Her er noen eksempler på hvordan du kan legge tilrette for god opplæring

 

Påmeldingslenke kurs 

Utfyllende informasjon og aktuelle kursdager finner du ved å gå inn på lenken under:

vfk.empatix.no/veilederkurs-2019

Kursene er gratis. Det serveres lunsj og du får det materiellet du trenger. For nærmere informasjon kontakt:

Marit Sæthern maritn@vfk.no

 

Nettkurs

Nettkurs for lærebedrifter

Her finner du lenker til nettkurs for faglige ledere, instruktører og andre i bedrift. Kurset er obligatorisk for alle lærebedrifter, så husk å lagre diplomet når du har gjennomført.

Hvis bedriften din er medlemsbedrift i et opplæringskontor, skal du bruke lenken under. Du skal legge inn ditt opplæringskontor som gruppe og legge inn lærefaget ditt, dersom dette er angitt. Finner du ikke eget fag, så velg «diverse fag».

Kurslenke - medlemsbedrift

 

Hvis bedriften din ikke er medlemsbedrift i opplæringskontor, velger du lenken under og legger inn lærefaget ditt.

Kurslenke - lærebedrift med selvstendig godkjenning

 

Når du er registrert, har du 14 dager til å gjennomføre kurset. Lykke til.

 

Kontakt

Fagopplæring

Send e-post

Tlf. 33 34 40 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?