Lytt til tekst
SØK MENY

Lærlingskolen

Gå direkte til

Informasjon om bestilling av manglende teori for lærlinger

Hvis en lærling ifølge lærekontrakten mangler teori for å gå opp til fag- eller svenneprøve, og ikke har mottatt tilbud om opplæring i den manglende teorien tidligere, kan lærlingen melde seg på lærlingskolen. De med ungdomsrett meldes automatisk på lærlingskolen. 

Fellesfag 

Manglende teori i fellesfag kan bestilles ved Færder videregående skole. Se skolens nettside for nærmere informasjon Lærlingskolen

Fylkeskommunen dekker kostnadene til denne type undervisning, men det foretas trekk i lærlingtilskuddet iht. gjeldende regelverk og satser. Fagene som kan bestilles er: 

 

Trinn 1 (vg1) 

Trinn 2 (vg2) 

Norsk 

70   undervisningstimer 

70 undervisningstimer  

Engelsk 

108 undervisningstimer  

70 undervisningstimer 

Matematikk 

108 undervisningstimer  

 

Naturfag 

76   undervisningstimer 

 

Samfunnsfag 

 

108 undervisningstimer  

 

Programfag

Opplæring i programfagsteori er ifølge lovverket bedriftens ansvar, jamfør Opplæringslova § 4-4. Dette innebærer at bedriften sørger for at opplæringen blir gitt i henhold til læreplanen i faget/fagene, og at bedriften dekker kostnadene til dette.  

Oppmelding til eksamen er et felles ansvar mellom bedrift og lærling. Se eksamenskontorets nettsider for nærmere informasjon   

Dersom bedriften ikke ser seg i stand til å gi programfagsteorien, kan det inngås avtale med Færder videregående skole om denne og kostnadene knyttet til tilbudet. Det vil i tilfelle bli foretatt et trekk i lærlingtilskuddet (250 t) iht. gjeldende regelverk og satser. Når Færder videregående skole står for opplæringen, er oppmelding til eksamen kursholders ansvar. 

  

Følgende satser benyttes til trekk for teori i tilskuddet for annet halvår 2017 

Basistilskudd 1 sats 2019: kr. 157339,- 

kr 94,21 per undervisningstime 

Basistilskudd 2 sats 2019: kr. 61486,- 

kr 36,82 per undervisningstime 

 

Lærlinger med ikke bestått eller ikke vurdert i fag, har selv ansvaret for å ta opp disse og bestå. 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?