Lytt til tekst
SØK MENY

Praksiskandidat

Gå direkte til

Praksiskandidatordningen gjelder for voksne som har lang og allsidig praksis innenfor et fag. Ordningen er ikke en opplæringsordning, men en rett til å melde seg til fag- eller svenneprøve uten opplæring i skole og læretid i bedrift.  Praksiskandidaten går opp til samme praktiske prøve som lærlinger. Prøvenemnda i faget kan velge å be deg om å komme med forslag til hvor fag- eller svenneprøven skal avholdes. Du kan for eksempel foreslå at prøven skal gjennomføres i den bedriften du er ansatt i.

Opplæringslova § 3-5 og i forskriftene til opplæringslova, gir deg med lang og allsidig praksis, mulighet for å avlegge fagprøve/svenneprøve. Læreplanens kompetansemål er lagt til grunn for kravet om praksis i alle fag.

Oppmeldingsskjema

Oppmeldingsskjema, priser og kontaktinformasjon

Praksiskandidater melder seg opp til en praktisk prøve i det fylket de har folkeregistret adresse.

Oppmeldingsskjema (to-sidig) skal være utfylt og signert, og dokumentasjon/ arbeidsattester skal legges ved innsending.

 

Oppmeldingskjema og øvrige papirer sendes: 

       Vestfold fylkeskommune

       Seksjonen for fagopplæring

       Postboks 2163

       3103 Tønsberg

 

Seksjonen behandler, godkjenner og oversender oppmeldingen til prøvenemnda. Har du spørsmål eller ønske om en veiledningssamtale kan du sende e-post til fagopplaering@vfk.no

Priser for fag- og svenneprøver

Gebyret er kroner 951,- per fag- og svenneprøve for prøver du tar for første gang

Gebyret er kroner 1.905,- per fag- og svenneprøve for prøver du har avlagt og ikke bestått.

Krav til teori 

Her kan du lese mer om hvilke teorikrav som stilles til ordningen

Når du melder deg opp som Praksiskandidat er det ikke krav til bestått videregående skole eller fellesfag.  Praksiskandidater har krav om bestått tverrfaglig eksamen på Vg3-nivå i det faget de søker om å fremstille seg til fagprøven i. Praksiskandidater følger privatistordningen. Se under fanen privatist for mer informasjon om eksamensavvikling.

Påmelding til eksamen skjer på privatistweb.no.

Vær oppmerksom på frister for oppmelding.

 • For våreksamen:   3. januar - 1. februar (stenger klokken 23.59)
 • For høsteksamen: 1. september - 15. september (stenger klokken 23.59)

 

 

Priser for eksamen

Gebyret er kroner 1.057,-  per eksamen for

 • fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter
 • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist

Gebyret er kroner 2.115,- per eksamen for

 • fag du allerede har bestått som elev eller privatist

 

 Krav til praksis 

 Her kan du lese mer om hvilke krav til praksis som stilles til ordningen

Praksiskandidater skal samlet ha praksis/arbeidserfaring 25% lengre enn den fastsatte læretiden i faget som de ønsker å fremstille seg i. For de fleste fag vil dette innebære minimum 5 års praksis. Praksisen skal være relevant og allsidig. I løpet av praksistiden må kandidaten ha hatt arbeidsoppgaver innenfor hovedområdene i læreplanen for faget.

Relevant skolegang blir godskrevet som fradrag i praksis etter fastsatte regler (forskrift til opplæringslova §11). Vi anbefaler at du går gjennom læreplanen for faget og vurderer om praksisen din er tilstrekkelig og allsidig i henhold til formålet med faget og kompetansemålene. Læreplanen finner du på udir.no 

 Krav til dokumentasjon 

Her kan du lese mer om hvilke krav til dokumentasjon som stilles i ordningen

Praksis/ arbeidserfaring

 1. Attester/bekreftelse fra arbeidsgivere tilsvarende 5 år eller mer. Attestene skal inneholde:
  • Hvor kandidaten har arbeidet
  • Hvilke oppgaver kandidaten har hatt
  • Tidsrommet for arbeidsforholdet
  • Underskrift fra arbeidsgiverrepresentan
 2. Eksamensresultat for bestått Vg3 eksamen i faget.
 3. Kopi av kompetansebevis fra Vg1 og Vg2 som er relevant for faget.
 4. Bevitnelser/sertifikater.

Nb! Attesterte kopier av ovennevnte må legges ved oppmeldingen.

Utdeling av fag- og svennebrev og kompetansebevis

Her kan du lese mer om den årlige utdeling i Vestfold

Utdelingen skjer årlig første onsdag i november i Vestfold. Les mer om arrangementene her.

Kontakt

Kontakt harald.nesse@vtfk.no  / 468 03 784 for alle utdanningsprogrammer, utenom Service og samferdsel. anne.harjo@vtfk.no / 958 61 215 kontaktes dersom det gjelder fag innenfor Service og samferdsel.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?