Lytt til tekst
SØK MENY

Skjemaer og prosedyrer

Gå direkte til

Her vil du finne våre ulike skjemaer samlet på ett sted under tema. Våre skjemaer er for det meste tilrettelagt for å skrive direkte inn i.

 

Søknadsskjema - Bli lærebedrift

 

Søknadsskjemaer og prosedyrer

Det ble i 2017 utarbeidet nye søknadsskjemaer med tilhørende prosedyrer for saksgangen i å bli godkjent Opplæringskontor, godkjent medlemsbedrift i opplæringskontor eller lærebedrift på selvstendig godkjenning.

 

Søknad om godkjenning som opplæringskontor i Vestfold

Søknad om godkjenning som medlemsbedrift  i et opplæringskontor i Vestfold

Søknad om godkjenning som lærebedrift på selvstendig godkjenning i Vestfold

 

Du kan lese mer om den formelle saksgangen ved å åpne tilhørende prosedyre under.

prosedyre for søknadsbehandling for opplæringskontorer i Vestfold

prosedyre for søknadsbehandling for medlemsbedrifter i Vestfold

prosedyre for søknadsbehandling på selvstendig godkjenning i Vestfold

 

 

 

 

Andre skjemaer

Søke om lærekontrakt

Vigobedrift.no - er nettsiden som godkjente lærebedrifter skal benytte i kontraktsopprettelsesprosessen.

Elever fra Vg1 eller Vg2 søker læreplass på Vigo.no. Søkerne formidles ut til potensielle lærebedrifter gjennom Vigobedrift. Lærebedriftene har da mulighet til å kontakte den enkelte søker, kalle inn til intervju og bli enig om å inngå avtale om å tegne lærekontrakt.

 

Det er også mulig å opprette lærekontrakt ved å fylle ut  Søknadskjema. Skjemaet benyttes når 

 1. søker til læreplass ikke har søkt på Vigo.no 
 2. når kontraktinngåelsen skjer utenfor den ordinære søknadsperioden januar-mars
 3. hvis søkeren har stått utenfor videregående opplæring en tid
 4. hvis søkeren er ferdig med videregående utdanning, og ønsker å starte en yrkesfaglig utdanning 

 

Skjemaet fylles ut av partene og sendes til Vestfold fylkeskommune v/ Seksjon for fagopplæring.

 

Avtale om læreplass - Skjemaet fylles ut av elev og lærebedrift, når de gjennom faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) har kommet til enighet om et læreforhold etter Vg1 eller Vg2.

Dette gjøres for å informere fagopplæring om at den aktuelle eleven ikke skal formidles til andre potensielle lærebedrifter gjennom Vigo.no. Avtale om læreplass skjemaet sendes inn til Vestfold fylkeskommune v/ Seksjon for fagopplæring.

 

Mer informasjon om å søke læreplass finnes her

Melde opp til fagprøve

Hvis du er ordinær lærling eller lærekandidat er det din lærebedrift som melder deg opp til fag-/svenneprøven. Det gjør de på VigoBedrift.no

Er du praksiskandidat kan du benytte følgende skjema:

Oppmeldingskjema . Obs! Skjemaet er tosidig. 

Skjemaet fylles ut og sendes inn til Seksjon for Fagopplæring i Vestfold fylkeskommune, Postboks 2163, 3103 Tønsberg

Søke om tilrettelegging på fagprøven

Søknad om tilrettelegging skal ligge ved oppmelding til fag-/svenneprøve. Du må søke i god tid.

 

For å bruke digitale skjema trenger du en elektronisk ID som for eksempel MinID eller Bank ID på mobil).

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det

Deretter kan du logge deg inn på søknadsskjemaet med din elektroniske ID.

 

Du kan søke om følgende tiltak:

 • ekstra tid på prøven
 • opplesing av oppgave
 • at deler av planlegging/vurdering skjer muntlig

Søknad om tilrettelegging til fagprøven .

Obs! Du må legge ved en sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten eller en legeerklæring som beskriver hva slags tilrettelegging det søkes om.

Avklaringsskjema

Er det sykdom, permisjon eller fare for heving? Det kan være mange forhold som påvirker læretiden og lærekontrakten og det er viktig for Vestfold fylkeskommune å være tett på slik at flest mulig fullfører og består den videregående opplæringen.

Der det er fare for heving av lærekontrakt er det i Vestfold fylkeskommune et krav om å avholde et felles møte som kalles avklaringsmøte. I møtet skal lærebedrift, lærling/ lærekandidat, samt fylkeskommunens representant stille. Er lærlingen/ lærekandidaten under 21 år skal i tillegg OT - oppfølgingstjenesten innkalles.


Avklaringsskjema skal benyttes i forbindelse med avbrudd, permisjoner og/ eller ved heving/ endring av læreplass.

 

 

Søke om sakkyndig vurdering


Henvisningskjema for lærlinger og lærekandidater skal benyttes for å søke PPT om en sakkyndig vurdering.

 

For lærebedrifter med lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater som har behov for tilrettelegging i læretiden, på fag-/svenneprøven, eller behov for å søke om Utdanningsdirektoratets ekstraordinære midler.

 

Søke om Utdanningsdirektoratets ekstraordinære tilskuddsmidler

Målgruppen for denne tilskuddsordningen er definert som lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater:

 • som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
 • som har svake norskferdigheter
 • med kort botid i Norge
 • er under 25 år

 

Tilskuddet skal kun brukes til ekstra personellressurs, og gis i tillegg til ordinært basistilskudd.

Lærebedriften skal sende sin søknad om tilskudd til fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal ferdigbehandle søknaden før de sender inn søknaden elektronisk til Utdanningsdirektoratet

Søknadsfristen til Utdanningsdirektoratet er 1. oktober.

Her finner du mer informasjon samt søknadsskjema.

 

Søknad om fritak og unntak for fag

For å framstille deg til fagprøven må alle fag være bestått.

Du kan likevel søke om unntak for inntil to fellesfag for å fremstille deg til fagprøven. Da må fagene være bestått innen to år etter avlagt fagprøve, ellers vil fag-/svennebrevet bli annulert.

Alternativt kan du søke om fritak for inntil to fellesfag. Da vil du få fag-/ svennebrevet, men ikke vitnemål.

Digitalt søknadsskjema finner du her

Kurs for veiledere og instruktører


Vestfold fylkeskommune arrangerer gratis kurs og kompetanseheving for faglige ledere, veiledere og instruktører ute i lærebedriftene.

Påmelding og oversikt over kursdatoer finner du under fanen Bli lærebedrift og punktet "Kurs for veiledere og instruktører"

 

For prøvenemnd

Honorar ved fagprøve


Honorarkrav fylles ut i reiseregningsmodulen. Se Eksamenskontorets fane  

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?