Lytt til tekst
SØK MENY

Henvisningsskjema

Gå direkte til

Foto: Allegro
Henvisningsskjema for skoler/elever

Lenke til henvisningsskjema

Lenke til pedagogisk rapport ved henvisning til PPT

Rutine:

ALLE saker skal drøftes med PPT.
Det er viktig at opplysninger om karakterer, fravær og resultater fra kartlegginger osv. legges ved.

Henvisningen skal:

 1. Fylles ut (elektronisk eller for hånd)
 2. Skrives ut og signeres av eleven og skolen
 3. Skannes inn i elevmappen
 4. Sendes via 360, sikker sone, til Oppfølgings- og pp-tjenesten

Ved mangelfulle opplysninger (eller når saken ikke er drøftet med PPT i forkant) sendes henvisningen i retur.

Elever og foresatte kan fortsatt henvende seg direkte til PPT.

 

Henvisningsskjema for lærlinger/lærekandidater

Lenke til skjema

Rutine:

ALLE saker skal drøftes med PPT eller Fagopplæringsseksjonen, enten på førhenvisningsmøter eler ved å ta kontakt med PPT eller Fagopplæringsseksjonen.

ALLE saker skal sendes Fagopplæringsseksjonen - ikke direkte til PPT.

Det er viktig at opplysninger om karakterer, fravær og resultater fra kartlegginger osv. legges ved.

 1. Henvisningen skal fylles ut. Husk underskrift av lærlingen/lærekandidaten
 2. Henvisningen, med relevante vedlegg, sendes per post til Vestfold fylkeskommune, Fagopplæringsseksjonen, Postboks 2163, 3103 Tønsberg
 3. Fagopplæringsseksjonen henviser saker videre til PP-tjenesten, via sikret 360 til Oppfølgings og pp-tjenesten
 4. Henvisningen journalføres hos PP-tjenesten og avsender får tilbakemelding på at henvisningen er mottatt.

Ved mangelfulle opplysninger (eller når saken ikke er drøftet med PPT eller Fagopplæringsseksjonen i forkant) sendes henvisningen i retur.

Lærlinger/lærekandidater og foresatte kan fortsatt henvende seg direkte til PPT.

 

Henvisningsskjema for Oppfølgingstjenesten

Lenke til skjema

Rutine:

ALLE saker skal drøftes med PPT, enten i møter eller pr. telefon.

Det er svært viktig at henvisningen fylles ut og at opplysninger om fravær og utprøving av tiltak beskrives.

Henvisningen skal:

 1. Fylles ut (elektronisk eller for hånd)
 2. Skrives ut og signeres av ungdommen og rådgiver i OT
 3. Skannes inn i elevmappen i 360
 4. Sendes via 360 sikker sone til Oppfølgings- og pp-tjenesten

Ved mangelfulle opplysninger (eller når saken ikke er drøftet med PPT i forkant) sendes henvisningen i retur.

Ungdom og foresatte kan fortsatt henvende seg direkte til PPT.

 

Henvisning for systemarbeid

Lenke til skjema

Rutine:

ALLE saker skal drøftes med PPT i forkant av henvisning.

Henvisningen skal:

 1. Fylles ut (elektronisk eller for hånd)
 2. Skrives ut og signeres av rektor eller studierektor/avdelingsleder
 3. Skannes inn skolens systemsaker i 360 sikker sone
 4. Sendes via 360 sikker sone til Oppfølgings- og pp-tjenesten

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?