Lytt til tekst
SØK MENY

Psykisk helse

Gå direkte til

Foto: Allegro

All ungdom opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Å lære seg å takle følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på gode måter, vil kunne bidra til at du opplever mer glede, mestring og trygghet. Dette er viktig for at du skal få til skoleløpet, og kan hjelpe deg til å styre unna mange vansker.   Vi i PPT tilbyr et lavterskeltilbud for ungdom i videregående opplæring, på skolen, i skoletida, hvor du kan delta på mestringsgruppe med andre elever, som også vil lære hvordan de kan bli bedre til å takle vanskelige følelser og utfordringer.   Hvis gruppe ikke er noe for deg og det du trenger hjelp til, har vi også tilbud om samtale med PP rådgiver, om utfordringer knyttet til følelser eller psykisk helse.

Prosjekt psykisk helse

I 2013 bevilget Fylkeskommunen penger til å videreutvikle PPTs arbeid for å hjelpe ungdom som har utfordringer knyttet til sin psykiske helse, og det ble iverksatt et treårig utviklingsarbeid hvor skolene Greveskogen, Sandefjord, Horten og Færder, ble plukket ut til å være prosjektskoler. Målet er å hjelpe ungdommene til å fullføre og bestå videregående utdanning. PPT har valgt å satse på målrettet systemarbeid, og å styrke gruppe og samtaletilbudet ved skolene. På sikt ønskes det å opparbeide en praksis for dette på alle skolene i Fylkeskommunen.

Veileder psykisk helse og læring

 

SMART grupper

Gruppetilbudet er organisert etter en modell som heter SMART, hvor man bruker kognitive atferdsterapeutiske metoder for å redusere angst og depresjon, samtidig som vi jobber med å styrke sosial kompetanse og selvhevdelse. SMART er basert på teori om hvordan tanker, følelser, kropp og handling kan inngå i et uheldig samspill som fremkaller og forsterker angst- og depresjonssymptomer. Hvis du strever med fremføringer, er mye trist, eller er så usikker i sosiale sammenhenger at det går utover hverdagen din, kan du ha stort utbytte av å være med på en SMART gruppe.

SMART gruppene er kurs som holdes fortløpende, og det er åtte samlinger over to timer i skoletida. Det er plass til ca 8-10 på hver gruppe, og du får godkjent fraværet av skolen.

 

  

 

Lenker
angstringen si det med ord mental helse
tvangslidelse informasjon for ungdom helsenorge
voksne for barn spiseforstyrrelsesforeningen dixi

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?