Lytt til tekst
SØK MENY

Psykisk helse og læring - en veileder for personalet

Gå direkte til

Fylkespolitikerne ønsket i 2013 et økt fokus på psykisk helse hos ungdom, og bevilget penger til et utviklingsarbeid i pp-tjenesten (PPT). Veileder i Psykisk helse og læring er et av flere resultater av dette arbeidet.

Et godt verktøy i arbeidet med psykisk helse og læring

Veilederen skal bidra til at skoleledere og lærere får hjelp til å skape forebyggende og helsefremmende læringsmiljøer, og tar initiativ til at det blir satt i gang tiltak som kan forebygge psykiske vansker og lidelser gjennom tilpasset undervisning. Veilederen kan også bidra til at skolen oppdager elever med psykiske vansker tidligere, og melder eventuelle bekymringer til hjelpeinstansene på et tidlig tidspunkt. Et trygt inkluderende læringsmiljø er en forutsetning for at elever skal lære og utvikle en god psykisk helse. Det er de samme faktorene som fremmer god psykisk helse, som fremmer læring.

Oppbygning av veilederen

Veilederen ser på sammenheng mellom psykisk helse og læring, og hvordan skolene kan jobbe på ulike nivåer for å forebygge og støtte elever i deres læringsprosesser. Det er en egen del som tar for seg de mest vanlige psykiske lidelsene, hvordan det oppleves for eleven, hvordan det kan ses i opplæringssituasjonen og hva man som lærer kan gjøre. Avslutningsvis er det linket opp nettsider til hjelpeapparatet i de enkelte kommunene.

Lenke til veileder og referanser

Veileder psykisk helse og læring

Referanseliste til veileder

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?