Lytt til tekst
SØK MENY

Fagskolen i Vestfold

Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning som har en lovfestet tilknytning til arbeidslivet. Fagskolen i Vestfold er offentlig og studietilbudet er gratis.

Fyller arbeidslivets kompetansebehov

Fagskolen tilbyr utdanning som fyller behovene i samfunnet, og som ikke dekkes av universitets- og høyskoleutdanningen. Den består i å tilby korte, høyere yrkesrettede utdanninger i nært samarbeid med arbeids- og næringslivet.

Fagskolen i Vestfold tilbyr utdanning innen elektrofag, maritime fag og helsefag. I tillegg tilbys korte tilpassede kurs knyttet til arbeidsmarkedets behov.

 

Besøk skolens nettsider